Radošums un starpnozaru partnerība ir priekšnosacījums sabiedrības attīstībai nākotnē, it īpaši digitālajā laikmetā – šādu pārliecību pauda Kultūras ministrijas organizētās starptautiskās konferences "Kultūras un radošo industriju pārneses process" vadošie eksperti no Latvijas un Eiropas.

Konference norisinās no 11.-12. martam Radošās darbības nedēļas "radi!2015" laikā, un to ikviens aicināts vērot arī tiešraidēs internetā.

Konferencē dažādu nozaru vadošie eksperti no Latvijas un Eiropas dalās savā redzējumā un pieredzē par to, kā radošums un starpnozaru partnerība var veicināt ekonomikas, pilsētvides, izglītības, pilsētu un reģionu, kā arī veselības un citu jomu attīstību. Konferenci atklāja Latvijas Republikas kultūras ministre Dace Melbārde un Eiropas Komisijas Izglītības un kultūras ģenerāldirektorāta ģenerāldirektors Ksavjērs Pratss Monnē (Xavier Prats Monne), savukārt rīt uz to ieradīsies Eiropas Komisijas Izglītības, kultūras, jaunatnes un sporta lietu komisārs Tibors Navrāčičs (Tibor Navracsics).

Kultūras un radošo industriju pārneses process – eksperti akcentē tendences

DACE MELBĀRDE, Latvijas Republikas kultūras ministre: "Mēs bieži uztveram kultūru un radošumu kā brīnumlīdzekli dažādu procesu uzlabošanai. Tomēr radošums iegūst vērtību tikai tad, ja tiek īstenota patiesa sadarbība, kas balstīta uz devēja un ņēmēja vienlīdzību un savstarpēju cieņu un kur abi partneri ir gan devēji, gan ņēmēji."

KSAVJĒRS PRATSS MONNĒ (Xavier Prats Monne): "Pārneses process nav zināšanu pārraide, bet gan dalīšanās ar šīm zināšanām. Šīs konferences mērķis ir parādīt, kā radošums un kultūra var veicināt, piemēram, veselības nozares attīstību vai birokrātijas samazināšanu, kā domāt radošāk. Kultūras un radošās industrijas ir trešais lielākais nodarbinātības sektors aiz būvniecības un pārtikas nozarēm, un tas ir spēks!"

BERNDS FĒZELS (Bernd Fesel), Eiropas radošās uzņēmējdarbības tīkla priekšsēdētājs, ecce vecākais padomnieks: "Pārneses process nav jaunums ekonomikā, tehnoloģijās un pilsētvidē, tomēr tas ir jaunums kultūras un radošajās industrijās. Kultūras un radošo industriju pārnese dažādās sabiedrībai nozīmīgas jomās, tostarp ekonomikā, ir īpaši būtiska tieši digitālajā laikmetā, kurā dzīvojam, jo bez tās nav iedomājama ilgtspējīgas sabiedrības attīstība. Pārneses process nav stāsts par to, ko jūs redzat, bet gan, kā jūs redzat!"

MARKO STEINBERGS (Marco Steinberg), "Snowcone & Haystack" dibinātājs: "Publiskais sektors ir atbildīgs par inovāciju ieviešanu, tādējādi veicinot sadarbību un mijiedarbību starp valsti un uzņēmējiem, sabiedrību. Tās ir būtiski, runājot par pārneses procesu kā reālu darbību."

PJERLUIDŽI SAKO (Pier Luigi Saco), IULM universitātes kultūras ekonomikas profesors: "Kultūras un radošo industriju pārnese ir viena no galvenajām uz inovācijām balstītas ekonomikas izaugsmes tendencēm starptautiskajā vidē mūsdienās. Pārneses process nozīmē savstarpējo attiecību maiņu starp apakšnozarēm, vienā nozarē pārbaudītas tehnoloģijas piemērošanu citās jomās, jaunu sadarbības formu veidošanu starp dažādām jomām un sektoriem, radot konkurētspējīgākas sistēmas. Un kultūra ir ideāla pārneses procesa platforma."

Radošums sociālajās inovācijās, uzņēmējdarbībā, pilsētvides un reģionālajā attīstībā

Konferences mērķis ir veicināt diskusiju par kultūras un radošo industriju pārneses procesu un ar praktiskiem piemēriem apzināt tā ietekmi uz nacionālās ekonomikas attīstību, inovācijām, sociālo jomu un sabiedrības labklājību, kā arī pilsētvides un reģionu ilgtspējīgu attīstību, tāpēc turpmākās konferences sesijas būs veltītas radošumam konkrētās jomās.

Ņemot vērā lielo sabiedrības interesi, organizatori aicina konferenci vērot tiešraidēs internetā: Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariāta interneta vietnē www.eu2015.lv, "radi!2015" interneta vietnē www.radilatvija.lv un portālā www.delfi.lv, kas ir Radošās darbības nedēļas "radi!2015" informatīvais atbalstītājs.

Radošās darbības nedēļa "radi!2015"

Šogad Radošās darbības nedēļa "radi!2015" veidos vienojošu platformu Latvijas prezidentūras ES Padomē kultūrpolitikas un radošo industriju tematiskā virziena īstenošanai, akcentējot Latvijas prezidentūras prioritārās vērtības jeb 3 "i" – iesaistīšanās, izaugsme un ilgtspēja. Dažādos notikumos un pasākumos piedalīsies augsta līmeņa Latvijas un ārvalstu radošo industriju un dizaina domāšanas eksperti.

Radošās darbības nedēļa "radi!" Rīgā un visā Latvijā notiek jau piekto gadu. Tās iniciatori ir Kultūras ministrija un Britu padome Latvijā. Plašāka informācija pieejama www.radilatvija.lv, kā arī sociālajos tīklos: Draugiem.lv, Twitter.com, Facebook.com.  

Detalizēts radošās darbības nedēļas "radi!2015" notikumu un pasākumu plāns pieejams www.radilatvija.lv.


Papildu informācija:
Juta Šteinerte, "radi!2015" konsultants komunikācijas jautājumos
Tālr: +371 26328286, e-pasts: juta.steinertebps.lv

Projekta "radi!2015" vadītāja:
Lilita Sparāne
Tālr: +371 29180042, e-pasts: lilita.sparaneradilatvija.lv

Tagi: Kultūra, Radošās industrijas, radi!2015