Valkas bibliotēka sadarbībā ar Valkas novada domi aicina jauniešus vecumā no 15 gadiem iesaistīties brīvprātīgajā darbā - priekšā lasīšanā bērnudārza audzēkņiem vai sociālās aprūpes nama iemītniekiem.

Brīvprātīgā darba ideja Valkas bibliotēkā izveidota ar mērķi veicināt starppaudžu komunikāciju, veicināt lasītprieku un uzlabot jauniešu lasītprasmi. Tā arī ir iespēja padarīt interesantāku gan jauniešu, gan bērnudārza audzēkņu un sociālās aprūpes nama iedzīvotāju ikdienu.

Dodoties uz bērnudārza nodarbību vai sociālo aprūpes namu, ar stāstu vai kādu ziņu lapu kabatā, jaunieši no Valkas novada domes saņems Brīvprātīgā darba grāmatiņu, kurā krās ierakstus par nostrādātajām brīvprātīgā darba stundām. Savācot noteiktu stundu skaitu, jaunieši saņems apliecinājumu no Valkas novada domes par brīvprātīgā darba veikšanu.

Brīvprātīgais darbs bibliotēkās ir veikts jau daudzviet Latvijā. Piemēram, Ventspils augstskolas studenti reizi nedēļā devās uz bibliotēku, lai vecāka gadagājuma cilvēkiem lasītu priekšā jaunāko presi. Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkā 10.klases meitenes iepriecināja sociālā aprūpes nama iemītniekus, lasot viņiem interesējošu literatūru un periodikas izdevumus.

Aicinām jauniešus atsaukties idejai un pieteikties, lai dotos savā pirmajā vizītē uz bērnudārzu vai sociālo aprūpes namu jau pavasara brīvlaikā. Pieteikšanās rakstot e-pastu vai zvanot Jaunatnes lietu speciālistei Ilzei Krastiņai. Vari arī vienkārši atnākt ciemos un tikties ar mums klātienē Valkas bibliotēkā, Rīgas ielā 22 vai Valkas novada domes ēkā, Semināra ielā 9.

 
Papildu informācija:

Ginta Dubrovska
Valkas NCB direktore
ginta.dubrovska@valka.lv
Tālr.: 64724371

Ilze Krastiņa
Jaunatnes lietu speciāliste
ilze.krastina@valka.lv
Tālr.: 29472781

Līga Mežule
Galvenā bibliotekāre
liga.mezule@valka.lv

Ziņu sagatavoja:

Valkas bibliotēkas pārstāvji

Tagi: Brīvprātīgo darbs, Valkas bibliotēka