2015. gada 13. martā no plkst. 16:00 līdz 20:00 Rēzeknes Centrālas bibliotēkas lasītavā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 81/5) notiks pasākums “Dzīvā bibliotēka”.

 

Pasākumu organizē Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestādes ”Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs” Jauniešu atvērtais centrs “JACis”, brīvprātīgā Džordžiana Irimia (Georgiana Irimia) no Rumānijas sadarbībā ar Rēzeknes Centrālo bibliotēku.

"Dzīvā bibliotēka" darbojas, kā mums ierasta bibliotēka, kur lasītāji var izņemt un lasīt grāmatas. BET! Ir tikai viena atšķirība - dzīvajā bibliotēkā grāmatas ir cilvēki ar īpašiem un neparastiem pieredzes stāstiem. Starp "lasītāju" un "grāmatu" veidojas dialogs par kultūru, tradīcijām, attieksmi, sajūtām, aizspriedumiem, uzskatiem, notiek savstarpēja emociju apmaiņa un jauni atklājumi. "Dzīvā bibliotēka" ir neformālās izglītības metode ar mērķi veicināt dialogu, mazināt aizspriedumus, lauzt sabiedrībā iesakņojušos stereotipus un veicināt izpratni par citādo un atšķirīgo.

Pasākumā savos stāstos dalīsies brīvprātīgie un studenti no Vācijas, Uzbekistānas, Slovākijas, Turcijas, Ukrainas, Taizemes, Francijas, Itālijas, Spānijas, ASV, Albānijas, Ķīnas un Ungārijas.

Nāc un izvēlies savu "grāmatu" no "Dzīvās bibliotēkas" plaukta un ļaujies iedvesmoties tās stāstos!

Detalizētākā informācija par pasākumu un dalībniekiem

Pasākums tiek rīkots EK programmas “Erasmus+” Eiropas brīvprātīgā darba projekta “Volunteers United” ietvaros.