2015. gada 18. martā plkst. 17.30 Rīgas Centrālā bibliotēka (Rīgā, Brīvības ielā 49/52, 2.stāvā) ielūdz uz tikšanos ar Rīgas pētnieci, bibliogrāfi un ekskursiju vadītāju Gunu Puriņu.


Gunai Puriņai piemīt teicamas stāstnieces dotības, kas tik ļoti nepieciešamas ekskursiju vadīšanā pa Vecrīgu jau vairāku gadu desmitu garumā. Puriņas kundzes personīgā ieinteresētība Rīgas ielu un namu vēsturē šoreiz veidos aizrautīgu stāstījumu par Rīgas teātru vēsturi. Iespējams, dzirdēsim arī stāstus par dažādiem neparastiem gadījumiem, kas notikuši ekskursiju vadīšanas laikā.


Kopš 2014. gada Rīgas Centrālā bibliotēka ir UNESCO Latvijas Nacionālās Komisijas tīkla "Stāstu bibliotēkas" pilntiesīga dalībniece. Pagājušajā gadā notika vairāki pasākumi ar moto "Bulvāris. Iela. Gatve.", kuros tika runāts par Brīvības ielas vēsturi un turpmāko attīstību. Arī šogad turpināsim padziļināti izpētīt Brīvības ielu, kurā atrodas Rīgas Centrālās bibliotēkas ēka, kā arī tās tuvāko apkaimi, vienlaikus izceļot kādu noteiktu, šaurāku tēmu. Šajā tikšanās reizē tie būs Rīgas teātri.


Gaidīsim Brīvības ielas un tās apkaimes iedzīvotājus, Rīgas pētniekus un citus interesentus 18. martā plkst.17.30 Rīgas Centrālajā bibliotēkā, Brīvības ielā 49/53, 2. stāvā!


Kontaktinformācija: 67037124

 

 
Informāciju sagatavoja:
Santa Rukmane
Rīgas Centrālās bibliotēkas
Pieaugušo literatūras nodaļas galvenā bibliotekāre
Tālr.: 25964459