2015. gada 13. martā plkst 10.00 Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā
(Rīgā, Rūpniecības ielā 10) notiks seminārs bibliotēku, arhīvu, muzeju saglabāšanas darba un konservācijas speciālistiem "Līdzsvaru meklējot: saglabāšana, izmantošana, globalizācija".

Semināra programma

10:00 – 10:30    

Dalībnieku reģistrācija un rīta kafija

10:30 – 12:00    
Problēmas Dzintaru koncertzāles Anša Cīruļa sienas gleznojuma restaurācijā.
Ināra Heinrihsone,  restauratore – vecmeistare arhitektoniski mākslinieciskā izpētē

12:00 – 13:00    
Muzeja krājuma pārvietošana – riski un risinājumi.
Arnis Radiņš, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja direktors, vēstures zinātņu doktors

13:00 – 13:30    
Brīvbrīdis kafijai

13:30 – 14:30    
Latvijas okupācijas muzeja ekspozīcija bijušajā VDK ēkā Rīgā.
Inese Dreimane, Latvijas okupācijas muzeja vēsturniece, vēstures zinātņu maģistre

14:30 – 15:30    
Restaurācijas izglītības programma un praktiskā restaurācija Latvijas Mākslas akadēmijā.
Gunita Čakare, Latvijas mākslas akadēmijas Restaurācijas katedras docente, glezniecības restauratore-vecmeistare


Kontakttālruņi:   
Rudīte Kalniņa 26675429
Taiga Kokneviča 67229248
Inta Rudzīte 29285541