Trešdien, 4.martā, Radošās darbības nedēļas "radi!2015" iniciatori, organizatori un sadarbības partneri preses launaga ietvaros sprieda, kas, viņuprāt, ir pārneses efekts, kāpēc ir tik būtiski runāt par radošo industriju pārnesi citās sabiedrībai nozīmīgās jomās un ar ko šogad "radi!2015" notikumu veidotāji pārsteigs.

DACE MELBĀRDE, Latvijas Republikas kultūras ministre: "Viens no "radi!" mērķiem ir rosināt cilvēkus atgriezties pie radošuma, kāds tas bijis, mums piedzimstot, jo tieši piedzimstot cilvēks redz pasauli visradošāk. Ar šo sociālo kustību mēs aicinām pārkāpt robežas, meklēt jaunas sadarbības formas un ieraudzīt jaunus risinājumus, akcentējot arī Latvijas prezidentūras prioritārās vērtības – iesaistīšanos, izaugsmi un ilgtspēju."

SANDRA PRINCE, Britu padomes Latvijā direktore: "Man ir patiess gandarījums, ka, neskatoties uz visiem izaicinājumiem, mums ir izdevies "radi!" nedēļu pārvērst par tradīciju. Vai jūs spējat šobrīd iedomāties, kādai tieši vajadzētu būt skolai digitālajā laikmetā? Tas ir viens no jautājumiem, uz kuriem mēs meklēsim atbildes, tāpēc aicinu visus apmeklēt "radi!2015" pasākumus!"

EVIJA PAPULE, Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja: "Izglītības un zinātnes ministrija "radi!" nedēļas ietvaros īpaši akcentēs tādu tēmu kā digitālās kompetences. Tāpēc mēs organizējam forumu, lai aicinātu skolotājus, jauniešus un skolēnus paskatīties uz izglītību pragmatiskāk un iesaistīties digitālo kompetenču apguvē."

JOHANNESS DĀLS (Johannes Dahl), Gētes institūta Rīgā direktors, norādīja, ka viņam ir patiess prieks būt par daļu no šīs sociālās kustības, un šogad Gētes institūts sadarbībā ar Dānijas Kultūras institūtu, Šveices vēstniecību un Rīgas Urbāno institūtu runās par to, kas liek mums visiem labi justies pilsētā, tāpēc ikviens ir laipni aicināts piedalīties diskusiju seminārā par mijiedarbību un sadarbību arhitektūrā Gētes institūtā Rīgā 9. martā. Arī ILVA SINKĒVIČA, Dānijas Kultūras institūta projektu koordinatore, uzsvēra pārneses efekta nozīmību, akcentējot to kā jaunu sadarbības formu un informēja, ka šogad Dānijas Kultūras institūts „radi!2015” nedēļā iesaistīsies, piedāvājot trīs notikumus. Savukārt KRISTELE PUDANE, Dānijas Kultūras institūta "Culturability BRS" projekta koordinatore uzsvēra, ka kultūra var kļūt par vienu no galvenajiem ilgtspējīgas attīstības dzinējspēkiem.

Radošo industriju katalogs, kurā apkopota informācija par visiem Latvijas radošajiem uzņēmumiem, būs lielisks palīgs gan sadarbības partneru apzināšanai, gan darba meklēšanai, norādīja EVELĪNA OZOLA, radošo industriju komunikācijas platformas FOLD vadītāja. Katalogs elektroniski radošo industriju komunikācijas platformā FOLD būs pieejams no 9. marta.

Radošās darbības nedēļa "radi!2015" norisināsies no 9.-15. martam visā Latvijā. LILITA SPARĀNE, "radi!2015" projekta vadītāja, uzsvēra, ka plašs pasākumu un notikumu klāsts paredzēts arī ārpus Rīgas robežām, un ne tikai nedēļas ietvarā, bet arī vēlāk martā un aprīlī. Kā vēl vienu šī gada tendenci L.Sparāne minēja aktīvo jauniešu iesaisti, kuri organizē gan kompetenču tirgu, gan arhitektūras un tehnoloģiju pārneses iespēju darbnīcas, gan arī aicina ģenerēt pilnīgi jaunas idejas sabiedrības dzīves līmeņa uzlabošanai.

"radi!2015" iniciatori, organizatori un sadarbības partneri ne tikai diskutēja, bet arī radīja nelielu mākslas kopdarbu turpat, pasākuma norises vietā – Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā, tādējādi arī vizualizējot, ko nozīmē pārneses efekts un nozaru sadarbība. Muzeja vadītāja INESE BARANOVSKA uzsvēra, ka muzeja darbā jābūt radošiem visu laiku: "Mēs esam radoši visu gadu. Piemēram, projekts "Vārds dizainam" un sarunu cikls "Vārds Latvijas dizaineriem" jau trešo gadu regulāri pulcē vairāk nekā 300 interesentu.” Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs ir arī viena no Latvijas laikmetīgā dizaina ekspozīciju un notikumu cikla "Dizaina manifestācija" mājvietām, kur līdz marta beigām apskatāma izstāde "Humanizācija", 19.-20.martā plānota "Modes manifestācija", ko papildina dažādu ar dizaina notikumu un pasākumu klāsts.

Radošās darbības nedēļa "radi!2015" veidos vienojošu platformu Latvijas prezidentūras ES Padomē kultūrpolitikas un radošo industriju tematiskā virziena īstenošanai, akcentējot Latvijas prezidentūras prioritārās vērtības jeb 3 "i" – iesaistīšanās, izaugsme un ilgtspēja. Dažādos notikumos un pasākumos piedalīsies augsta līmeņa Latvijas un ārvalstu radošo industriju un dizaina domāšanas eksperti.

Detalizēts radošās darbības nedēļas "radi!2015" notikumu un pasākumu plāns


Radošās darbības nedēļa "radi!2015"


"radi!" ir daudz vairāk nekā kultūras un radošo pasākumu un notikumu kopums – tā ir sociāla kustība ar konkrētu mērķi: veicināt izpratni un interesi sabiedrībā par radošo un kultūras industriju sektoru, radošumu veicinošu izglītību, inovācijām, zināšanu ekonomiku un radošu pārvaldību, parādot Latvijas pieredzi un sasniegumus.

Šogad "radi!" kustība jau piekto gadu aicina izzināt, parādīt un apzināties Latvijas radošuma iespējas, radot un darot. Radošās darbības nedēļā tiek plānota daudzpusīga pasākumu programma dažādām mērķauditorijām ar labākajiem pašmāju sadarbības piemēriem, ietverot tos diskusijās, semināros un darbnīcās, domnīcās un citās ērti praktizējamās kopā-domāšanas, strādāšanas un radīšanas formās.

"radi!2015" galvenie notikumi:

  • 9. - 10. marts. Starptautiskā konference "Eiropas audiovizuālo mediju tirgus stiprināšana – eiropeiskās identitātes attīstībai" veicinās diskusiju par iespējām stiprināt Eiropas audiovizuālo mediju tirgu un reaģēt uz izaicinājumiem, kurus izraisījusi straujā tehnoloģiju attīstība, pieaugošā globālā konkurence, lietotāju mainīgie paradumi un iespējamie draudi mediju plurālismam pašreizējā ģeopolitiskajā situācijā. Konferenci organizē Kultūras ministrija un Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome ar Eiropas Komisijas atbalstu un līdzfinansējumu.

 

  • 11. - 12. marts. Starptautiskā konference "Kultūras un radošo industriju pārneses process" uzsvērs radošās pārneses un partnerību piemērus, demonstrējot kultūras un radošo industriju pievienoto vērtību un ietekmi uz citām jomām, tai skaitā uz ekonomikas attīstību, sociālu inovāciju rašanos, izglītību, kā arī pilsētvides un reģionu ilgtspējīgu attīstību. Konferenci organizē Kultūras ministrija ar Eiropas Savienības programmas "Radošā Eiropa" atbalstu un līdzfinansējumu.

 

  • 12. - 13. marts. Starptautiskā konference "Kultūras mantojuma, laikmetīgās arhitektūras un dizaina mijiedarbība" aktualizēs diskusiju par mantojuma, mūsdienu arhitektūras un dizaina mijiedarbību, tajā pašā laikā saglabājot vēsturiskos pierādījumus un veicinot augstas kvalitātes dzīvojamo telpu attīstību. Konferenci organizē Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija un Kultūras ministrija ar Eiropas Savienības programmas "Radošā Eiropa" atbalstu un līdzfinansējumu.

 

  • 13. marts Starptautisks digitālais forums "Skola digitālajā laikmetā", kura mērķis ir meklēt atbildes uz jautājumiem, kādai ir jābūt skolai 21. gadsimtā un kā jēgpilni izmantot tehnoloģijas mācību procesā. Īsteno Britu padome Latvijā sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju, UNESCO, RIIMC un citiem sadarbības partneriem u.c.


Radošās darbības nedēļa "radi!" Rīgā un visā Latvijā notiek jau piekto gadu. Tās iniciatori ir Kultūras ministrija un Britu padome Latvijā. Plašāka informācija pieejama www.radilatvija.lv, kā arī sociālajos tīklos: Draugiem.lv, Twitter.com, Facebook.com.


Papildu informācija:
Juta Šteinerte

"radi!2015" konsultants komunikācijas jautājumos
Tālr.: 2638286

e-pasts: juta.steinerte@bps.lv

Projekta „radi!2015” vadītāja:
Lilita Sparāne
Tālr.: 29180042

e-pasts: lilita.sparane@radilatvija.lv

Tagi: radi!2015