Gulbenes novada bibliotēkā ir liela rosība, jo paralēli ikdienas darbiem bibliotekāri gatavo gada atskaites, raksta jaunus projektus un plāno pasākumus. Arī brīvprātīgais no Baltkrievijas Maksims Smirnovs palīdz gan praktiski, gan ar idejām. Viņš palīdz kārtot telpas pasākumiem, izvietot dekorācijas, kārtot fotogrāfijas novadpētniecības mapēs.

Maksims devās arī mājas vizītē pie kādas gados vecākas bibliotēkas lasītājas, lai palīdzētu darbā ar datoru.


Kopā ar citiem gulbeniešiem Maksims apmeklēja Eiropas Komisijas diskusiju ciklu "Dialogs ar iedzīvotājiem", kas notika Rīgā. Diskusijā tika runāts par Eiropas un Baltijas reģiona prioritātēm: drošību, eirozonu, reģionālo izaugsmi.


Pagastu bibliotekāru seminārā Maksims pastāstīja par modernām mācību metodēm internetā, demonstrēja vietnes, kur var apgūt angļu valodu ar dažādiem zināšanu līmeņiem, rādīja izglītības platformas, kurās ir pieejami bezmaksas tiešsaistes kursi par dažādām tēmām. Mājas lapa wikiHow (pieejama angļu, krievu u.c. valodās) ir praktisku padomu ceļvedis par nopietnām un ne tik nopietnām tēmām. Ļoti noderīga var būt videoklipu vietne YouTube, kur ir pieejams LED Talks – dažādu nozaru un tēmu ideju prezentēšana.


Vēl viena interesanta aktivitāte, ko piedāvā brīvprātīgais - ir lieliska iespēja praktizēt svešvalodas (angļu, krievu), spēlējot psiholoģisku lomu spēli Mafija. Spēles laikā dalībnieki komunicē un mēģina starp miermīlīgajiem iedzīvotājiem atklāt mafijas pārstāvjus.


Aicinām iedzīvotājus – sevišķi skolēnus un jauniešus, izmantot brīvprātīgā piedāvātās aktivitātes, sekojot līdzi piedāvājumiem Gulbenes novada bibliotēkas mājas lapā un sociālajos tīklos.


 
Projekts "UP!" Nr. 2014-2-LV02-KA105-000299
Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Ziņu sagatavoja:

Sanita Jurkāne
Gulbenes novada bibliotēka

Tagi: Brīvprātīgo darbs, Gulbenes novada bibliotēka