2015. gada 18. februārī plkst.16.00 Pārventas bibliotēkā (Ventspilī, Tārgales ielā 4) bibliotēkas draugu kopa "Savieši" aicina uz tikšanos ar Ventspils novada Senioru padomes pārstāvjiem.


Pārventas bibliotēkas draugu kopa "Savieši" uzsāk savas darbības septīto sezonu. “Saviešu” pasākumos, kurus parasti vada mediķis Gundars Kuklis, bibliotēkas apmeklētāji tiekas ar dažādu profesiju pārstāvjiem, pazīstamiem Ventspils pilsētas un Ventspils novada cilvēkiem, tādējādi atklājot, cik daudz interesantu personību dzīvo mums līdzās.


Trešdienas pasākumā piedalīsies Ventspils novada Senioru padomes pārstāvji, kuri pastāstīs par jau notikušajām un iecerētajām aktivitātēm. Uz tikšanos uzaicināta arī pensionāru biedrības “Ventspils liedags” vadītāja Marija Kuzmane.


Ventspils novada Senioru padome izveidota 2014. gada pavasarī. Padomē pārstāvēti visi 12 Ventspils novada pagasti. To vada Māra Kraule, viņas vietniece ir Viktorija Rebuka. Senioru padome iestājusies Latvijas Pensionāru federācijā. Padome organizējusi novada vecmeistaru sporta spēles, pirmo Ventspils novada senioru saietu, kurā piedalījās arī novada domes priekšsēdētājs Aivars Mucenieks. Seniori pagastos ne tikai iesaistās citu organizētajos pasākumos, bet arī paši rīko saturīgas pēcpusdienas un nodarbības. Piemēram, 21. martā Puzes kultūras namā būs pasākums “Sudrabotās melodijas”, kurā skanēs muzikāli priekšnesumi. Ventspils novada Senioru padome labprāt sadarbotos ar izglītības iestādēm, piedāvājot skolēniem palīdzību mājasdarbu sagatavošanā un amatniecības prasmju apgūšanā.


Uz tikšanos ar Ventspils novada Senioru padomes pārstāvjiem aicināti visi interesenti.
 

Informācijai:
Igeta Gredzena
Ventspils bibliotēka
Pārventas bibliotēkas vadītāja
Tālr.: 63680072; 22030982
E-pasts: igeta.gredzena@ventspils.lv
www.biblioteka.ventspils.lv