Latvijas Literatūras centrs (LLC) sadarbībā ar Valsts kultūrkapitāla fondu kultūras programmas "Latvijas literatūra pasaulē" ietvaros izsludina konkursu "Atbalsts ārvalstu izdevējiem Latvijas literatūras tulkojumu izdošanai".

Konkursa nolikums, projekta pieteikuma veidlapa un informācija par konkursa norisi saņemama LLC Rīgā, Pērses ielā 14-8, un arī LLC mājaslapas www.literature.lv sadaļā "Atbalsts ārvalstu izdevējiem". Pieteikumi jāiesniedz vai jānosūta LLC līdz 2015. gada 1. martam, 1. jūnijam, 1. septembrim vai 1. novembrim uz adresi Pērses iela 14-8, Rīga, LV-1011.


Kultūras programmas sadaļas "Atbalsts ārvalstu izdevējiem Latvijas literatūras tulkojumu izdošanai" mērķis ir finansiāli atbalstīt ārvalstu izdevējus Latvijas literatūras, tai skaitā klasikas izdošanā, tādējādi veicinot ārvalstu izdevēju interesi par Latvijas literatūru un tās tulkojumiem. Konkurss tiek organizēts divas reizes gadā - pavasarī un rudenī. Tiesības piedalīties konkursā ir jebkuram ārvalstu izdevējam. Projekta iesniedzējs var pretendēt uz finansiālu atbalstu grāmatas izdošanas, tai skaitā arī tulkošanas, izmaksām.

Tagi: Literatūra