RTU Zinātniskās bibliotēkas Ķīmijas filiālē jaunās tehnoloģijas sadzīvo ar tradicionālo grāmatu krājumu.

Mūsu filiālē ir daudz retu 18. un 19. gs. izdevumu [aptuveni 10 000 vienību],  kuriem ir ne vien kultūrvēsturiska nozīme, bet daudzus no tiem izmanto arī šodien (piemēram Zeitschrift für Physikalische Chemie [herausgegeben von Wilh. Ostwald und J.H. Van’t Hoff], 1887-1990; Journal der Pharmacie für Ärzte und Apotheker, 1794-1809; Korrespondenzblatt des Naturforscher-Vereins zu Riga, 1880-1912; Rigasche Industrie – Zeitung, 1877-1914; Chemische  Berichte, 1868-2004; Liebig’s Annalen der Chemie, 1832-1997 u. c.).


Retumu krājumā atrodami gan  ievērojamo ķīmiķu Paula Valdena un Vilhelma Ostvalda darbi, gan Mečislava Centneršvēra, Augusta Ķešāna, Karla Ādama Bišofa, Jāņa Krustiņsona, Eduarda Zariņa, Edvīna Iegrīves,  Karla Blahera, Maksimiliāna fon Glāzenapa, Stefana Šimanska, Svantes Arēniusa u.c. Rīgas Politehniskā institūta mācībspēku un zinātnieku darbi. Krājuma lielāko daļu sastāda monogrāfijas, daudzsējumu rokasgrāmatas un periodiskie izdevumi vācu valodā dažādās zinātņu  nozarēs. Iespēju robežās ziņas par Ķīmijas filiāles krājumā esošajiem dokumentiem  atspoguļojam valsts nozīmes elektroniskajā kopkatalogā.


Ķīmijas filiāles retumu krājumu izmanto ne tikai  RTU studenti, akadēmiskais personāls un pētnieki, bet arī mūsu vieslasītāji no skolām, LU un visām ar ķīmiju saistītajām Latvijas institūcijām. Pētniekus galvenokārt interesē nozares žurnāli, tiem mūsu filiālē ir brīva piekļuve, sākot no kolekcijas vecākā līdz jaunākajam numuram.


Aicinām visus interesentus apmeklēt mūsu filiāli Paula Valdena ielā 3 - 465, I – IV plkst. 9.00 -18.00, V plkst. 9.00 - 17.00, kontakttālrunis 67089230. Pēc fakultātes remonta mūsu telpas ir siltas, gaišas un ļoti piemērotas studiju un pētniecības darbam.

Ziņu sagatavoja:

Dace Kivliša


Rīgas Tehniskās universitātes


Zinātniskās bibliotēkas


Vecākā bibliotekāre