Latvijas Interneta asociācijas "Net-Safe Latvia" Drošāka interneta centrs un sadarbības partneri šodien aicina atzīmēt Vispasaules drošāka interneta dienu ar saukli "Kopā par labāku internetu!".

Drošāka interneta centra vadītāja Maija Katkovska uzsver: “Jā, internets ir pārpludināts ar muļķīgu, negatīvu un apšaubāmas kvalitātes saturu, bet tai pat laikā - tā ir neizmērojami plaša brīvpieejas informācijas krātuve un platforma komunikācijai, kurā katrs pats varam radīt citiem noderīgu saturu. Viss atkarīgs no mūsu zināšanām un prasmēm, kas veido arī mūsu attieksmi un atbildību interneta vidē, tāpēc Drošāka interneta centrs atbalsta un organizē aktivitātes, kas izglīto sabiedrību, lai mazinātu pārkāpumus, vardarbību, bet uzsvērtu un mācītu internetu izmantot jēgpilni un veidot par drošu un patīkamu vidi".

Tāpēc šdoien vairāk kā 50 Latvijas skolās un bibliotēkās notiek izglītojoši pasākumi par drošību internetā, sadarbībā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras starptautisko skolu sadarbības tīklu eTwinning norit 2 dienu seminārs skolēniem un skolotājiem, kurā tiek izstrādāti sadarbības projekti drošības jautājumu apguvei skolās, kā arī 24 h Latvijas interneta lietotāji tika aicināti piedalīties INTERNETA TAUTAS SKAITĪŠANĀ.

INTERNETA TAUTAS SKAITĪŠANA noslēdzās šodien plkst. 12:00, tajā piedalījās vairāk kā 1000 dažādu profesiju pārstāvji, kā arī skolēni, studenti un pensionāri. Aptaujas mērķis bija iepazīt interneta lietotāju uzvedību Latvijas interneta telpā. Iegūtie dati liecina, ka 39% no interneta lietotājiem pēdējo 24h laikā internetā pavadījuši 1-3h, 27% - 4-6h, bet 8% vairāk kā 9 h. Populārākie iemesli interneta lietošanai - epasta izmantošana, ziņu lasīšana portālos, sociālo tīklu lietošana. Informāciju darba un mācību vajadzībām internetā meklējuši 18% aptaujas dalībnieki, savukārt 16% izmantojuši internetu atpūtai un izklaidei, skatoties filmas, klausoties mūziku un spēlējot spēles. 58% respondenti uzskata, ka internets ir ikdienas nepieciešamība, bet 9% apgalvo, ka mierīgi varētu dzīvot bez interneta. Uz jautājumu "Vai pēdējo 24 h laikā esi internetā kaut ko komentējis, rakstījis?" 64% atbild, ka nav neko komentējuši, 25% ir veidojuši pozitīvu interneta saturu, ierakstot pozitīvu ziņu vai komentāru, 10% ierakstījuši neitrālu komentāru, bet 1,2% atzīst, ka ierakstījuši aizskarošu un rupju komentāru. Iegūtā informācija tika analizēta diskusijās ar skolotājiem un skolēniem, secinot, ka rupja uzvedība internetā ir vairāk raksturīga pusaudžiem, kuru vērtību sistēma un uzvedības kultūra vēl nav nostiprinājusies. Rupjība ir veids, kā pievērst sev uzmanību, bieži vien tā vēršas pret nejauši izvēlētu objektu un nav pamatota. Ir gadījumi, kad rupjš komentārs internetā tuprina dzīvē aizsāktu konfliktu, jo acīs pateikt otram savas domas ir grūtāk kā šķietami anonīmā vidē. Drošāka interneta dienas uzdevums ir aicināt ikkatru atcerēties, ka internets ir milzīga resursu, zināšanu krātuve, ko veiksmīgi var izmantot mācību un pašattīstības nolūkos, nevis vide, kas radīta ar mērķi nepamatoti aizvainot, apvainot, apmelot citus.

Paldies visiem aptaujas dalībniekiem un Drošāka interneta dienas atbalstītājiem! Mēs aicinām domāt par savu drošību un atbildību internetā ne tikai šodien, bet ik dienu, kopā radot labāku, drošāku un interesantāku interneta vidi!

Vairāk informācija par aktivitātēm www.drossinternets.lv.

Maija Katkovska, Net-Safe Latvia Drošāka interneta centra vadītāja (29465566)

"Net-Safe Latvia" Drošāka interneta centra darbību nodrošina Latvijas Interneta asociācija ar partneriem Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju un Latvijas Pašvaldību mācību centru. Galvenie darbības virzieni ir sabiedrības, īpaši bērnu un jauniešu izglītošana un informēšana par galvenajiem riskiem internetā un kā no tiem izvairīties, nodrošināt uzticības tālruņa 116111 darbību, kā arī nodrošināt iespēju sabiedrībai www.drossinternets.lv mājas lapā ziņot par nelegālu interneta saturu un pārkāpumiem internetā.

Ziņu sagatavoja:

Liene Valdmane


Drošāka interneta dienas projekta vadītāja

Tagi: Drošāka interneta diena 2015