2. februārī sākās pieteikumu iesniegšana Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) izsludinātajām mērķprogrammām Raiņa un Aspazijas jubilejas gada, kā arī Latvijas Republikas simtgades svētku iniciatīvu atbalstam katra 280 000 eiro apmērā.

Mērķprogrammas "Raiņa un Aspazijas gads" mērķis ir, atzīmējot Raiņa un Aspazijas 150 gadu jubileju, atbalstīt kultūras aktivitātes, kas saistītas ar Raiņa un Aspazijas daiļrades, personības un ideju interpretāciju un izpratnes veicināšanu.

Daļa Raiņa un Aspazijas jubilejas gada iniciatīvu jau ir apzinātas. Ņemot vērā, ka šā brīža programma apliecina ievērojamu sabiedrības aktivitāti un jau apkopoto iniciatīvu daudzveidību, kā arī pastāvīgu jaunu ideju rašanos, ir izveidots valsts atbalsts to finansēšanai konkursa kārtībā. Finansējumu šajā mērķprogrammā varēs gūt gan projekti, kas jau iekļauti Raiņa un Aspazijas norišu kalendārā, kā arī jaunās iniciatīvas. Mērķprogrammas prioritāte ir projekti, kas paredzēti bērnu un jauniešu mērķauditorijai.

Konkursa nolikums un pieteikuma veidlapas pieejamas VKKF mājas lapā

Tāpat no 2. februāra VKKF pieņem pieteikumus mērķprogrammai "Latvijai – 100", kuras mērķis ir izveidot daudzveidīgu un kvalitatīvu kultūras pasākumu un norišu programmu Latvijas valsts simtgades svinību sagatavošanai un īstenošanai.  Šajā konkursā finansējumu var pieprasīt aktivitātēm, kuru īstenošana paredzēta līdz 2016. gada 31. martam. Galvenie uzdevumi paredz stiprināt valstsgribu, piederības sajūtu Latvijai, veicinot dažādu kopienu un sabiedrības līdzdalību Latvijas kultūrtelpas veidošanā. Tāpat, izmantojot radošas un sabiedrību iesaistošas metodes, iecerēts padziļināt zināšanas un izpratni par Latvijas valsts vēsturi dažādās sabiedrības grupās. Iecerēts radīt paliekošas kultūras, mākslas vērtības un simbolus, kas raksturo un veido Latviju kā kultūrnacionālu valsti 21. gadsimtā.

Konkursa nolikums un pieteikuma veidlapas pieejamas VKKF mājas lapā

Pieteikumu iesniegšanas termiņš abām mērķprogrammām ir 2015. gada 27. februāris plkst. 12.00 (pasta zīmogs - līdz 23. februārim)

Ziņu sagatavoja:

Baiba Kauliņa
Kultūras ministrijas sabiedrisko attiecību speciāliste – mājas lapas redaktore
Tālr.: 67330306; 29192298
E-pasts: Baiba.Kaulina@km.gov.lv

Tagi: Valsts Kultūrkapitāla fonds, Projektu konkursi, Finansējuma piesaiste