2015. gada 17. februārī plkst. 17:00 Rīgas Doma Kapitula zālē (Rīgā, Herdera laukumā 6) Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts aicina visus interesentus uz Dr. Agneses Bergholdes grāmatas "Rīgas Doma viduslaiku arhitektūra un būvplastika eiropeisko analoģiju kontekstā" atvēršanas svētkiem.

Izdevuma tapis ar Valsts kultūrkapitāla fonda, M. C. A. Böckler - Mare Balticum-Stiftung, Rīgas domes, Rīgas Doma pārvaldes un valsts pētījumu programmas "Letonika" finansiālu atbalstu.

Jaunā monogrāfija turpina sēriju "Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūta disertācijas", kurā iepriekš iznākuši Stellas Pelšes (2007), Kristīnes Ogles (2008) un Dainas Lāces (2012) pētījumi.

Publikācijas pamatā ir Elitas Grosmanes vadībā LMA izstrādātais un 2011. gadā aizstāvētais doktora darbs. Bakalaura un maģistra izglītību Agnese Bergholde ieguva Vestfālenes Vilhelma universitātē Minsterē. Pētījumu rezultātus viņa līdz šim izklāstījusi konferencēs Latvijā, Vācijā un Polijā, kā arī vairāku zinātnisku izdevumu rakstos. Agneses Bergholde piedalās LMA Mākslas vēstures institūta un Herdera institūta (Marburga) projektu īstenošanā.

Paredzamais izdevuma saņemšanas laiks no "Jelgavas tipogrāfijas": 16. februāris (uzziņas - LMA Mākslas vēstures institūtā, Akadēmijas laukumā 1-301/302, tālr. 67227852).

Informācija saziņai ar Agnesi Bergholdi: agaberg@inbox.lv, 28496074 (tuvākajās divās nedēļās).

Preses pārstāvji laikus var iepazīties ar grāmatas PDF, piesakoties pie autores vai Kristiānas Ābeles (kristiana.abele@lma.lv; kristiana_abele@hotmail.com).