2015. gada 26. februārī plkst.16.00 Jēkabpils Tautas namā notiks rakstnieces, novadpētnieces Lūcijas Ķuzānes jaunās grāmatas "No kurienes nākam" atvēršanas pasākums.

"Šo grāmatu veltīju senļaužu piemiņai, tiem, kas dzīvoja toreiz, kad visvecākie bērzi vēl bija bērziņi un dižozoli – ozoliņi," raksta Lūcija Ķuzāne grāmatas ievadā.


Lūcija Ķuzāne – rakstniece un skolotāja. Novadpētniece, kas visu mūžu bijusi uzticīga savai Augšzemei, daudzajās grāmatās iemūžinādama tās cilvēku dzīvi un likteņus. Uzmanības lokā iekļāvusi gan tuvākus, gan tālākus novadniekus, savā rakstītājas gājumā īpaši piestājusi pie J. Jaunsudrabiņa, J. Veseļa, J. Dievkociņa, rakstniece nu pievērsusies pašiem tuvākajiem – sava tēva un mātes ciltij. Grāmata "No kurienes nākam" uzskatāma par būtisku Latvijas rakstītās vēstures daļu.

 

Informāciju sagatavojusi:
Sandra Miņkova
Jēkabpils pilsētas bibliotēkas
bibliogrāfe