11. februārī - Apes pilsētas 86. dzimšanas dienā - plkst 16.00 Apes tautas namā aicinām iepazīt dažādu laikmetu radošos apeniešu literātus!

 

Tikšanās ar Jāni Vaheru, Jāni Miezīti un citiem vietējiem autoriem.

 

Novadnieku grāmatu izstāde.

 

Erudīcijas konkurss.