2015. gada 12. februārī plkst. 14.00 Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātē (Rīgā, Lomonosova ielā 1a, 414. auditorijā) notiks LU 73. konferences Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes sekcija. Vadītājs V. Zanders.

Programmā

B. Holma
Informācijpratība sociālā kapitāla kontekstā

L. Krūmiņa
Pieaugušo informācijpratības vērtēšanas metodoloģiskie aspekti

D. Pakalna
Verbālā protokola pielietojums informācijpratības līmeņu noteikšanai - pieredze, pārdomas, secinājumi

A.  Grēniņa
Bibliotēku un pusaudžu mijiedarbības sekmēšanas modelis

L. Viļuma
Bibliotēkas un lietotājpieredze: teorētiskie aspekti

V. Zanders
"Latviešu trimdas izdevumu bibliogrāfija": Benjamiņš Jēgers (1915-2005) un viņa palīgi