Šajā numurā atrodami raksti par šādām tēmām: sievietes loma pirmkristietībā, kristietības ietekme latviešu pasaku motīvos, budisms Latvijā, luterānisms padomju periodā, atturības biedrības Latvijas teritorijā u. c.

Sast. Ilze Jansone

Tagi: kultūrvēsture, Teoloģija, Rakstu krājumi, Reliģijpētniecība