Iedzīvotāji balsojumā par labāko kultūras pasākumu 2014. gadā atzīst Līvānu un Ilūkstes novadu 13. Grāmatu svētkus.

Saskaņā ar Līvānu novada domes noteikumiem „Par Līvānu novada domes apbalvojumiem un to piešķiršanas kārtību”, kas nosaka, ka Gada labākais kultūras  pasākums un Gada notikums  sportā  aizvadītajā gadā tiek noteikts iedzīvotāju balsojumā elektroniski Līvānu novada domes oficiālajā mājas lapā www.livani.lv vai rakstiski Līvānu novada domē anketu veidā, no 16. decembra līdz 5. janvārim risinājās iedzīvotāju aptauja. Kopumā aptaujā piedalījās 149 dalībnieki.

 

Līvānu novada Centrālā bibliotēka jūtas gandarīta, ka par 2014. gada  labāko kultūras pasākumu iedzīvotāji atzina Līvānu un Ilūkstes novadu 13.Grāmatu svētkus, kas norisinājās Līvānos 2014. gada 30. aprīlī. Pasākumu rīkoja Līvānu novada Centrālā bibliotēka, sadarbojoties ar Latvijas Lauku bibliotēku atbalsta biedrību. Šāds pasākums Līvānos notika pirmo reizi, varbūt arī tāpēc interese par svētkiem bija tik necerēti liela. Grāmatu svētku apmeklētāju skaits pārsniedza tūkstoti, īpaši iepriecināti bija pagastu iedzīvotāji, jo,  pateicoties novada pašvaldībai, kas nodrošināja transporta jautājumu, lauku ļaudīm bija iespēja piedalīties šajā vienreizējā pasākumā.  Apmeklētājus patīkami pārsteidza svētku plašā programma. Interese  bija gan par plašo   grāmatu apgādu  komercizstādi visas dienas garumā Kultūras centrā, gan  konkursiem, radošajām aktivitātēm, diskusijām. Plaši apmeklētas bija tikšanās ar māksliniekiem un rakstniekiem.

 

Grāmatu svētku apmeklētāju skaits pārsniedza tūkstoti, un tas liecina, ka svētki bija izdevušies, ka interese par grāmatu un literatūru ir liela.

Ziņu sagatavoja:

Elga Sēnala


Līvānu novada Centrālās bibliotēkas direktores vietniece