2015. gada 8. janvārī plkst. 18.00 grāmatu un kultūrpreču mājā "NicePlace Mansards" (Rīgā, Kr. Barona ielā 21a) notiks rakstu krājumā "Nācijas hronikas" un Gajatri Čakravorti-Spivakas grāmatas "Vai pakļautie spēj runāt?" atvēršanas svētki.

Ar Frīdriha Eberta fonda atbalstu un sadarbībā ar apgādiem "Mansards" un "Avens un partneri" Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts laidis klajā divas jaunas grāmatas par nacionālisma un postkoloniālisma tēmām.

Rakstu krājumā "Nācijas hronikas" (apgāds "Avens un partneri") publicēti Mārtiņa Kaprāna, Ivara Ijaba, Andreja Plakana, Mārtiņa Mintaura, Olgas Procevskas, Dagmāras Beitneres-LeGallas, Igora Gubenko un Denisa Hanova raksti. Rakstos no vēstures, sociālo zinātņu un filozofijas skatpunktiem pētīts nācijas koncepts kontekstā ar kolektīvās atmiņas, postkoloniālisma, performances, starpkultūru komunikācijas studijām, kā arī analizēta latviešu trimdas un Atmodas vēsture. Krājumu ievada 2014. gada pavasarī notikusī diskusija "Par piederību, bailēm, iekļaušanos. Par Satversmes preambulu", kurā piedalījās rakstu autori un citi pētnieki. Krājumu noslēdz franču filozofa Ernsta Renāna eseja "Kas ir nācija?" (1882) Simonas Sofijas Valkes tulkojumā.

Indiešu izcelsmes amerikāņu literatūrzinātnieces, postkoloniālisma pētnieces Gajatri Čakravorti-Spivakas grāmata "Vai pakļautie spēj runāt?" (apgāds "Mansards") iznākusi sērijā "Theoria". Grāmatu no angļu valodas tulkojusi Sandra Meškova, to papildina Paula Daijas un Denisa Hanova pēcvārdi. Eseju "Vai pakļautie spēj runāt?" Spivaka sarakstīja 1983. gadā kā pamatu lekcijai; tā tika publicēta 1988. gadā. Spivaka to rakstīja no marksisma, feminisma un dekonstrukcijas pozīcijām, taču esejas centrālā ass - atraitņu upurēšanas rituāla lasījums - padarīja tās rezonansi plašāku, nekā pati autore, iespējams, bija gaidījusi. Aizvadītajos trīsdesmit gados Spivakas eseja ir kļuvusi par kanonisku postkoloniālisma studiju tekstu, kuru nav iespējams apiet ne universitāšu kursos, ne teorijas grāmatās.

Vairāk informācijas: www.lfmi.lu.lv

Papildu informācija:
Pauls Daija
LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta ārējo sakaru koordinators
Tālr.: 67357912