Pateicoties "Aizmāršīgo lasītāju dienās" decembrī Jelgavas Zinātniskajā bibliotēkā un tās filiālēs ir atgūtas 735 grāmatas no 308 aizmāršīgiem lasītājiem. Kopā decembra mēnesī uz bibliotēkām ir atnākuši par 54 kavētājiem vairāk kā pērn.

2014. gada decembrī Jelgavas Zinātniskajā bibliotēkā 84 lasītāji ir nodevuši 211 iekavētās grāmatas, Pārlielupes bibliotēkā 41 lasītājs ir nodevis 80 grāmatas, savukārt Miezītes bibliotēkā ir atnesti 177 izdevumi no 66 aizmāršīgajiem lasītājiem. Vislielākā aktivitāte ir bērnu bibliotēkā "Zinītis", kur 117 lasītāji ir atnesuši 267 grāmatas, kas ir  uz pusi vairāk kā 2013. gada decembrī. Pārējo bibliotēku aizmāršīgie lasītāji vēl nogaida, jo parasti vislielākā aktivitāte ir vērojama janvāra beigās.


Bibliotēkā ir atgriezušās grāmatas, kuras tika paņemtas 2003. un 2006. gadā. Tā ir mācību literatūra, kura bija palikusi mājās un netika atnesta atpakaļ uz bibliotēku.


Aicinām ikvienu, kuriem plauktos vēl stāv kāda nenodota bibliotēkas grāmata, izmantot šo iespēju – nemaksājot kavējuma naudu, nodot šīs grāmatas līdz pat 31.janvārim. Bibliotēka vēlas atgādināt, ja grāmatas ir nozaudētas vai sabojātas, tās ir iespējams aizvietot ar līdzvērtīgām.  

 

 
Bibliotēku kontaktinformācija:
Jelgavas Zinātniskā bibliotēka: tālrunis 63046587, e-pasts: abo@jzb.jelgava.lv
Pārlielupes bibliotēka: tālrunis 63011829, e-pasts: parlielupe@jzb.jelgava.lv
Miezītes bibliotēka: tālrunis 63083151, e-pasts: miezite@jzb.jelgava.lv
Bērnu bibliotēka "Zinītis": tālrunis 63029093, e-pasts: zinitis@jzb.jelgava.lv

Ziņu sagatavoja:

Zane Osīte    
Jelgavas Zinātniskā bibliotēka    
Tālr.: 22069008