Aizejošā gada augustā Jelgavas Zinātniskā bibliotēka piedalījās Kultūras projektu konkursā "Augstvērtīga tulkotā un oriģinālliteratūra bibliotēkās." Tas bija Latvijas Bibliotekāru biedrības un Latvijas Nacionālās bibliotēkas izstrādāts kultūras projekts, kuru finansē Valsts Kultūrkapitāla fonds.

Projekta mērķis bija sekmēt augstvērtīgas tulkotās un latviešu oriģinālliteratūras izdevumu pieejamību Latvijas publiskajās bibliotēkās, veicināt Latvijas un pasaules kultūras klasisko vērtību un laikmetīgās literatūras iepazīšanu ar grāmatu starpniecību.

 

Projekta līdzekļi tika izlietoti ekspertu ieteikto augstvērtīgo tulkoto un oriģinālliteratūras darbu iegādei Latvijas publiskajām bibliotēkām. 

 

Lai sekmīgāk īstenotu projektu un efektīvāk izmantotu tā līdzekļus, bibliotēkām, kas bija ieinteresētas iegūt iepirkto tulkotās un oriģinālliteratūras kolekciju, bija jāpiedalās konkursā. 

 

Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas iesniegtais projekta pieteikums tika atzinīgi novērtēts un atbalstīts. Tā rezultātā Jelgavas Zinātniskā bibliotēka ieguva 57 grāmatu kolekciju kopsummā  par 443.55 €.

 

Iespieddarbu kolekciju veido vērtīgi latviešu mūsdienu autoru darbi, piemēram, Ineses Zanderes, Māras Misiņas, Ulda Bērziņa, Vladimira Kaijaka, Gunāra Priedes sacerējumi, kā arī  latviešu klasikas izdevumi, piemēram Jānis Poruks, vērtīgas mākslas grāmatas, piemēram, Eduarda Kļaviņa monogrāfija par Vilhelmu Purvīti, Intas Pujātes grāmata par Jāni Rozentālu, it īpaši gribas izcelt Ugas Skulmes "Atmiņu grāmatu", kuru Jelgavas Zinātniskā bibliotēka vilcinājās iegādāties tās augstās cenas dēļ.

 

No tulkotās literatūras jāpiemin Sandro Veronezi "Pagātnes spēks", Salmana Rušdi "Lūka un dzīvības uguns" u.c. 

 

Grāmatu kolekcija tika saņemta novembrī, grāmatas uzņemtas Jelgavas ZB un filiālbibliotēku Pārlielupes, Miezītes un Zinīša krājumos, kur tās ir pieejamas mūsu lasītājiem.

 

Bez tam, š.g. 14.novembrī Kultūras ministrija piešķīra līdzekļus (20469 EUR) programmas "Publisko bibliotēku kapacitātes stiprināšana, grāmatu un citu izdevumu iegāde nacionālās identitātes un sabiedrības saliedēšanas veicināšanai" īstenošanai.

 

Programmas mērķis ir stiprināt Latvijas unikālo kultūrtelpu (literatūra, māksla, mūzika, teātris, arhitektūra, novadpētniecība, oriģināli zinātniski pētījumi humanitārajās un sociālajās zinātnēs) un veicināt sabiedrības saliedētību, atbalstot publisko bibliotēku kapacitāti sabiedrības nodrošināšanā ar tās vajadzībām atbilstošiem, daudzveidīgiem informācijas resursiem.

 

Tā kā VKKF kultūras programmas "Augstvērtīga tulkotā un oriģinālliteratūra bibliotēkās" ietvaros tika saņemti labi izstrādāti projekta pieteikumi ar pamatojumu grāmatu kolekcijas nepieciešamībai, tika nolemts grāmatas piešķirt tām bibliotēkām, kas sekmīgi piedalījās iepriekš minētā projekta īstenošanā, šādā veidā dodot iespēju papildināt krājumus ar vēl vienas vērtīgas kolecijas izdevumiem. Jelgavas Zinātniskā bibliotēka ir to bibliotēku vidū, kuras decembrī saņēma šo iespēju un varam papildināt savus krājumus ar  27 ļoti labām un vērtīgām, pat izcilām grāmatām kopsummā par 301.30 €.

 

Tikai daži piemēri: tiešām izcils apgāda Neputns enciklopēdisks izdevums "Portrets Latvijā. 19. gadsimts" latviešu un vācu valodā, Zvaigznes ABC izdotā Koenas –Solanas grāmata "Marks Rotko", vēsturnieka Edvīna Brūveļa grāmata "Latviešu lidotāji zem svešiem karogiem", kuru izdevusi Vivat Biedrība. Darbs veltīts tiem latviešu aviatoriem, kam sapni par lidošanu izdevās realizēt cara, vācu un padomju varas gados.

 

Visas pieminētās un arī pārējās kolekcijas grāmatas ir patiesi vērtīgs papildinājums Jelgavas Zinātniskās un filiālbibliotēku krājumiem.

Ziņu sagatavoja:
Anita Vecele
Jelgavas Zinātniskā bibliotēka
E-pasts: Anita.vecele@jzb.jelgava.lv