Vēsturiskas laikmeta liecības senos izdevumos un dokumentos LU Bibliotēkā Kalpaka bulvārī 4 apskatāmas vēl tikai līdz 30. decembrim.

Sveicot Latvijas Universitāti 95. gadadienā, Latvijas Universitātes Bibliotēka un Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka izveidojušas kopīgu izstādi, kurā aplūkojamas abu bibliotēku kultūrvēsturiskās bagātības.


Izstādē eksponētie izdevumi pārsteidz ar daudzveidību un iepazīstina ar abu bibliotēku glabātiem vēsturiski bibliogrāfiskiem artefaktiem: pergamentiem, gravīrām, attēlizdevumiem, kartēm, rokrakstiem un iespieddarbiem ar izciliem attēliem un īstiem herbārijiem,  kas kopumā aptver laika posmu no 13. gs. līdz 20. gs. sākumam.


Izstādē aplūkojams daudzpusīgs dažādu grāmatu pirmizdevumu klāsts. To vidū arī  rīdzinieka Bazīlija Plīnija "Slavas dziesma Rīgai" (Leipciga, 1595). Izstādes apmeklētāji var ieskatīties pirmajā Bībeles izdevumā latviešu valodā, kas Ernsta Glika un viņa palīgu tulkojumā iespiesta J. G. Vilkena Karaliskajā tipogrāfijā laikā no 1685. līdz 1694. gadam.


Izstādē pieejams LU Bibliotēkas krājumā esošais senākais iespieddarbs "Svēto zelta leģendas jeb Lombardijas vēsture" (1483), kas tā tapšanas laikā ap 1260. gadu un visus viduslaikus bijis gandrīz tikpat populārs un pieprasīts kā Bībele, kā arī LU Akadēmiskās bibliotēkas krājumā atrodamā "Hāzentētera tēvreize" (1578), kas pēc prūsiešu mūka Simona Grūnava (ap 1470-1530?) tēvreizes ir otra vecākā tēvreize latviešu valodā.


Svarīgu vietu izstādē ieņem LU pirmā rektora profesora Ernesta Felsberga (1866-1928) kolekcijas izdevumi, kā arī ievērojamā sinologa LU profesora Pētera Šmita (1869-1938) kolekcijas pērles: ķīniešu, mandžūru grāmatas un manuskripti, īpaši ksilogrāfi.


Pirmo reizi plašākai publikai tiek izrādīti latviešu kultūras attīstības vēsturē nozīmīgu autoru rokraksti. Ekspozīcijā ir iespēja aplūkot un iepazīties ar atsevišķiem fragmentiem no pirmā latviešu valodā sarakstītā brāļu Reiņa un Matīsa Kaudzīšu romāna "Mērnieku laiki" (1879). Īpašs ir Jura Alunāna manuskripts dzejoļu krājumam "Dseesmiņas" (1859). Rokrakstus papildina priekšmeti no Rakstniecības un mūzikas muzeja.


Izstādi papildina audio vizuāls materiāls, kurā ikviens izstādes apmeklētājs var noklausīties un izlasīt papildinformāciju par izstādē izvietotajiem materiāliem. Audio materiālu ierunājis Latvijā populārais žurnālists, LU absolvents Aida Tomsons.


Laipni lūdzam reto izdevumu un rokrakstu izstādē LU Bibliotēkā Kalpaka bulvārī 4 vēl tikai līdz 30. decembrim!

Ziņu sagatavoja:
Aija Uzula
LU Bibliotēka

Tagi: Izstādes, Latvijas Universitātes Bibliotēka