2014. gada 19. decembrī plkst.16.00 konceptveikalā "Jānis Roze" tirdzniecības centra "Spice" 2.stāvā notiks tikšanās ar triloģijas "Iz tumsas" autoru Viesturu Rudzīti un grāmatas atvēršanas svētki.

Trīs grāmatas "Pilni pagrabi partizānu", "Nebeidzama varonība jeb Trāhīnietes" un nupat iznākusī "Dieviete" izveidojušas noslēgtu loku un ir izdalāmas no topošā vismaz sešu grāmatu projekta kā triloģija ar kopēju nosaukumu - "Iz tumsas". Tā stāsta par to, ko no šodienas ar izkoptu valodu okupētā un tādēļ apzināties un domāt spējīgā cilvēka skatupunkta varam ieraudzīt sevī no tik tāliem senlaikiem, ka tos nesasniedz ne arheoloģija, ne filoloģija. Par tiem vēsta tikai mitoloģija un seni reliģiski priekšstati, rituāli, kā arī mītu un seno reliģiju izpausmes šodienas cilvēka uzvedībā, kuras autors parāda.

Šīs grāmatas Rudzītis rakstījis ne tikai kā psihoterapeits, bet arī kā pētnieks, vīrietis, tēvs, vectēvs un izmantojis vēl citas savas lomas, kurām piederas cita, ne tikai ārstu vai psihoterapeitu ētika. Šos tekstus vēl nevajadzētu uztvert kā zinātniskus, jo tie nav dzimuši kādā no šodienas zinātnieku korporatīvajiem klubiem un nav tajos atzīti. Taču tie radušies ar pagātnes zinātniekiem raksturīgo pētniecisko degsmi, "ārsta, pie slimnieka gultas" profesionālo motivāciju un "zinātnei un tēvzemei" pilsonisko pozīciju.