9. decembrī Jaunklidža bibliotēku - saieta namu apmeklēja viesi no tālās Vjetnamas. Vizītes laikā Jaunklidža bibliotēkā tika organizēta ekskursija pa bibliotēku un demonstrēta prezentācija par bibliotēkas piedāvātajiem pakalpojumiem un aktivitātēm.

Saziņa ar vjetnamiešu delegāciju notika ar tulka starpniecību. Tulks bija  Kao Viet, Latvijas Mākslas Akadēmijas students, kurš jau 10 gadus dzīvo Latvijā.


Delegācija Latvijā vieosjās no 8. līdz 11.decembrim Vjetnamas projekta “Datorlietošanas prasmju un publiskā interneta piekļuves uzlabošana Vjetnamā” ietvaros. Projektu īsteno Vjetnamas Sociālistiskās Republikas Informācijas un komunikācijas ministrija. Vairāku dienu garumā viesiem no Vjetnamas bija iespēja apmeklēt vairākas Latvijas publiskās bibliotēkas, tikties ar Latvijas publisko bibliotēku speciālistiem un LR Kultūras ministrijas Bibliotēku nodaļas un Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvjiem.  Savukārt Kultūras informācijas sistēmu centra speciālisti ar viesiem dalījās pozitīvajā pieredzē par publisko bibliotēku attīstības projekta “Trešais tēva dēls” īstenošanu un tā ilgtspējas nodrošināšanu.
Katrs delegācijas dalībnieks saņēma nelielu dāvaniņu - Strenču novada tūrisma ceļvedi. Visjaukākās emocijas tālās zemes pārstāvjiem sagādāja savas valsts atzīmēšana pasaules kartē, kur tiek norādītas vietas, no kurām apmeklēta Jaunklidža bibliotēka.


Vjetnamiešu delegāciju desmit cilvēku sastāvā pavadīja Kultūras informācijas sistēmu centra pārstāves Līga Kursīte un Inga Niedra. Tikšanās reizē piedalījās Strenču novada plānošanas un attīstības nodaļas vadītāja Iveta Ence.

 

 
***
Foto: Iveta Ence, Vēsma Šinkuna

Ziņu sagatavoja:
Līga Rābante
Jaunklidža bibliotēkas vadītāja / bibliotekāre