2014. gada 16. decembrī plkst. 18.00 Apes tautas namā (Apē, Skolas ielā 4) tikšanās dzejas un ceļojumu pasaulē "Es dāvāšu tev savus sapņus" - aicina IVETA KRŪMIŅA un HARDIJS MADZULIS. (liriska saruna un ceļojumu iespaidi bildēs un stāstos)