2014. gada 3. decembrī plkst. 12.00 Rundāles novada Pilsrundāles vidusskolā (Pilsrundāle, Rundāles novads) tikšanās ar bērnu grāmatu autoru Māri Runguli, bet nākamgad ar jaunajiem rundāliešiem tiksies rakstnieces Māra Cielēna un Gundega Repše.

Projekta "Rakstnieki Rundālē" mērķis ir veicināt novada bērnu un jauniešu lasītprieku, nodrošinot nepastarpinātu klātesamības sajūtu ar grāmatu autoriem. Dzīva saruna, domu apmaiņa, bērnu jautājumi un skolotāju ieteikumi, arī pašiem autoriem ir stimuls tālākai radošai darbībai. Kopumā projektā paredzētas trīs tikšanās, skaidroja Ramane.

Pirmā būs ar Runguli, otrā plānota nākamā gada februārī, bet trešā - aprīlī. Ar bērniem vēl tiksies rakstnieces Māra Cielēna un Gundega Repše. Rakstnieki izvēlēti pēc mācību programmās aplūkojamajiem autoru darbiem.

Rungulis ir vairāku desmitu grāmatu autors, kura grāmatas katru gadu piedalās lasīšanas veicināšana programmā "Bērnu un jauniešu žūrija", kas ir Latvijas Nacionālās bibliotēkas izstrādāta un kopš 2009. gada Latvijas Bibliotekāru biedrības īstenota programma, ko finansiāli atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonds.

"Lai godam sagaidītu rakstnieku Māri Runguli, jau no mācību gada sākuma uz Pilsrundāles vidusskolu tika nogādāta grāmatu kaste ar Pilsrundāles bibliotēkā pieejamajām Māra Runguļa grāmatām. Katra klase patstāvīgi gatavojās, lasot, pētot un iepazīstot autora daiļradi. Rundāles novada bērnu studija "Savējie" gatavoja uzvedumu ar Māra Runguļa sakārtotajām anekdotēm un grāmatu lasījumu par "Nekrietno Alfrēdu", kas ir viens no rakstnieka grāmatu varoņiem," stāsta Pilsrundāles bibliotēkas vadītāja Aelita Ramane.

Līdz šim rundālieši jau tikušies ar Viku, Ievu Samausku un Māri Mičerevski, bet šogad tikšanās ar latviešu autoriem plānotas regulāri, kā arī uz bērnu un jauniešu auditoriju balstītas.

Pilsrundāles bibliotēka no šī mācību gada sākuma sadarbībā ar Pilsrundāles vidusskolu īsteno projektu "Rakstnieki Rundālē". Projektu finansiāli atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonds.