Decembrī Apes bibliotēkā skatāmas vairākas interesantas izstādes.

Abonementā:&am ;nb p; 


  • "Ziemassvētki.Debess gaisma plūst,

     Viņas staros tumsai jāizkūst..."

 

  • "Klāsim Ziemasvētku galdu!"

 

Ciklā "Mūsu jubilāri

 

  • "Rakstniekam Pāvilam Rozītim -125"

 

Bērnu literatūras nodaļā:


  • "Adventes gaišums ienāk Tevī....."

 

  • "Tas var Jūs interesēt!"

 

Lasītavā:

 

  • "Krīt sniegpārslas,lido sapņi,

     Bet zem brīnuma spārniem

     Piepildīts laiks

     Mirdz kā Ziemassvētku zvaigzne."