2014. gada 2. decembrī plkst. 14:00 Jelgavas Zinātniskajā bibliotēkā (Jelgavā, Akadēmijas ielā 26) notiks Baltijas jūrai veltītas izstādes "Baltijas jūra – apdraudēta dzīvā vide" atklāšana.

 

2013. gadu UNESCO bija pasludinājis par ūdens sadarbības gadu, un tā ietvaros Francijas institūts izveidoja šo izstādi. No 2014. gada marta izstāde ceļo pa Latviju, tā tikusi izstādīta Liepājā, Jūrmalā un Rīgā, un nākamā tās pieturvieta būs Jelgavas Zinātniskā bibliotēka.

Baltijas jūra ir visjaunākā mūsu planētas jūra un vienlaikus tā ir arī viena no lielākajām iesāļajām ūdenstilpēm (ar zemu sāls saturu). Baltijas jūra - neparasts saldūdens un retu jūras sugu apvienojums - ir īpaši neaizsargāta pret vides izmaiņām, tās ekosistēmai nav bijis pietiekami daudz laika, lai attīstītu noturību pret intensīvu darbību. Zveja, kuģošana, lauksaimniecība un citas saimnieciskas darbības ik dienu ietekmē Baltijas jūru.


Atrast līdzsvaru starp ekonomikas, sabiedrības un vides kvalitāti – tāds ir izaicinājums, ar ko saskaras Baltijas jūras reģiona valstu valdības.


Izstādē caur fotogrāfijām un paskaidrojošiem tekstiem parādīta daudzveidīgā Baltijas jūras seja, vides fauna un flora, pašreizējā stāvokļa cēloņi un ietekme uz vidi pietiekami ilgā termiņā. Kuģošana, jūras satiksme, zveja, vēja ģeneratoru parki, energoresursu ieguve, tūrisms, izklaide un citas cilvēka darbības izpausmes – visa šī daudzveidība ietekmē jūras vidi. Vēsture un Baltijas jūras stratēģiski nozīmīgais ģeopolitiskais stāvoklis ņem virsroku pār apdraudēto dzīvo vidi...