Latvijas Augstskolu un koledžu mūžizglītības asociācija (LAKMA) aicina interesentus uz konferenci, lai kopīgi atklātu, kāda ir augstskolu loma un vieta mūžizglītības procesu realizēšanā. Konference notiks 21. novembrī plkst.11.00 Rīgas Stradiņa universitātes Medicīniskās izglītības tehnoloģiju centrā - Anniņmuižas bulvārī 26, Rīgā.

Augstskolu vadībai un darbiniekiem, kuri strādā mūžizglītības jomā, ikdienā nākas saskarties ar dažādām problēmām - nekonsekvence terminoloģijas lietošanā, jautājumos - kuram un kādi mūžizglītības pasākumi jārealizē un kas atbildēs par apgūto zināšanu kvalitāti utt. LAKMA biedri ir pārliecināti, ka viens no mūžizglītības posmiem jārealizē tieši augstskolām - iesaistot augstskolu mācībspēkus, izmantojot augstskolu infrastruktūru, uzkrāto pieredzi, bibliotēku resursus.

Konference "Augstākās izglītības loma mūžizglītības realizēšanā Latvijā" ir viens no pirmajiem soļiem LAKMA pieredzes apmaiņā starp dažādiem sociālajiem partneriem un sadarbības tīkla veidošanā. Konferencē piedalīsies pārstāvji no augstākās izglītības, pašvaldībām, uzņēmējiem un darba devējiem, kā arī valsts institūcijām - Izglītības un zinātnes ministrijas un Nodarbinātības valsts aģentūras.

"Pirmo reizi Latvijā notiks tik plaša iesaistīto pušu diskusija par mūžizglītību augstskolas kontekstā. Līdz šim augstskolas netika skatītas kā līdzvērtīgi partneri pieaugušo tālākizglītības īstenošanā, tādējādi konferences mērķis ir arī veidot izpratni par augstskolas kompetencēm un funkcijām mūžizglītības kursu realizēšanā, lai absolventi, kas savas darba gaitas jau sākuši, varētu turpināt paaugstināt kvalifikāciju un gribētu to darīt," stāsta Latvijas Lauksaimniecības universitātes Mūžizglītības centra vadītāja Ilvita Švāne.

Asociācijā, kas dibināta 2013. gadā, apvienojušās 10 Latvijas valsts augstskolas, kas realizē mūžizglītības programmas. Tās mērķis ir atbalstīt izglītību Latvijā, veicinot mūžizglītības jomas attīstību augstskolās un koledžās. LAKMA biedri ir Daugavpils Universitāte, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija, Latvijas Universitāte, Liepājas Universitāte, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Rīgas Stradiņa universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte, Ventspils Augstskola, Vidzemes Augstskola.

Ziņu sagatavoja:
Lana Janmere
Latvijas Lauksaimniecības universitātes
Portāla redaktora p.i.

Tagi: Konferences, Mūžizglītība