Gulbenes novada bibliotēkā aktīvais sezonas laiks sācies ar radošiem, interesantiem pasākumiem un viens no iemesliem tam ir dalība programmas "Erasmus+" Eiropas brīvprātīgā darba projektā "UP".

Pagājušajā gadā bibliotēkā jau tika uzņemts brīvprātīgais un gūtas pozitīvas emocijas, tāpēc arī šogad šeit rosās brīvprātīgais un ir gatavs piedāvāt visa vecuma bibliotēkas lietotājiem interesantas aktivitātes.


Maksims Smirnovs ir ļoti radošs, aktīvs un daudzpusīgs jaunietis no Baltkrievijas, kurš savā pieteikumā projektam raksta: "Es domāju, ka mana pieredze būs noderīga, jo līdz šim esmu organizējis dažādas aktivitātes gan brīvā laika, gan izglītības jomā. Man patīk satikt cilvēkus, sarunāties un izzināt viņu domu gaitu." Brīvprātīgais bibliotēkā un kolektīvā ir iejuties ļoti labi.
 
Pirmajās nedēļās katra nodaļa iepazīstināja ar sava darba specifiku un pakalpojumiem, ko sniedz bibliotēkas lietotājiem. Maksimam bija iespēja palīdzēt ikdienas darbos: meklēt informāciju preses izdevumos, kārtot periodiku arhīvam, veidot izstādes, kopēt un papildināt tematisko mapju saturu. Liels atbalsts darbos tika sniegts Karjeras nedēļas ietvaros, kurā piedalījās arī Gulbenes novada bibliotēka. Maksims palīdzēja gan ar idejām, izdomājot uzdevumus komandu aktivitātēm, piemēram, flashmob, kur bērniem bija jāattēlo grāmatu varoņi kustībā, gan veicot tehniskus sagatavošanās darbus un fotografējot pasākumu.


Skolēnu rudens brīvdienu nedēļā Maksims un brīvprātīgās no Vācijas Ulla un Kristīna kopā ar bērniem locīja origami, spēlēja spēles, iepazīstināja ar dažādiem mūzikas instrumentiem, kā arī pamācīja spēlēt tos. Šajā nedēļā novada bibliotekāri devās ekskursijā uz Latvijas Nacionālo bibliotēku. Maksima iespaidi par jauno Gaismas pili: "Apskatot Rīgā Nacionālo bibliotēku, man ļoti patika iecere un tās īstenošana. Ir redzamas rūpes par apmeklētāju ērtībām, kas izpaužas daudzos patīkamos un iepriecinošos sīkumos".


Savukārt Eiropas valodu dienā brīvprātīgais iepazīstināja skolēnus ar sevi, pastāstīja par saviem iespaidiem Gulbenē un par Eiropas brīvprātīgo darbu. Šobrīd norit darbs pie literātu kopkrājuma "Autogrāfs 3" atvēršanas pasākuma ieraksta montēšanas, kā rezultātā Maksims izveidos video, kas būs pieejams autoriem un arī novadpētniecības lasītavas apmeklētājiem. Gulbenē puisis jūtas labi un saka: "Gulbene ir klusa un mierīga pilsēta, kas dod lielisku iespēju apkopot domas un kalt nākotnes plānus".

Projekts «UP!» Nr. 2014-2-LV02-KA105-000299
Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Ziņu sagatavoja:
Sanita Jurkāne
Gulbenes novada bibliotēka
Tālr.: 64471460

Tagi: Brīvprātīgo darbs, Gulbenes novada bibliotēka