No 2014. gada 15. novembra līdz 2015. gada 25. janvārim Mākslas muzejā "Rīgas Birža" (Doma laukumā 6, Vecrīgā) apmeklētājiem atvērta vērienīga Eiropas kultūras galvaspilsētas programmas izstāde "Tutanhamona dzintars".

Izstāde ir viens no galvenajiem notikumiem Rīgas kā Eiropas kultūras galvaspilsētas izstāžu kaleidoskopā. Šīs izstādes ietvaros ikvienam interesentam būs iespēja iepazīties ar 31 oriģinālgravīru no Latvijas Universitātes Bibliotēkas krājuma, kuras tematiski raksturo Ēģiptes kultūras un arhitektūras pieminekļus 19. gs. sākumā.


Latvijas Universitātes Bibliotēkas krājumā glabājas unikāla oriģinālgravīru kolekcija, ko izdevis Napoleona dibinātais Eģiptoloģijas institūts -"Description de l'Égypte, ou, Recueil de observations et des recherches qui ont été faites en Égypte pendant l'éxpédition de l'armée française" ("Ēģiptes apraksts vai piezīmju kolekcija, kura veidota Ēģiptē Francijas armijas ekspedīcijas laikā").


Vēsturiski ilustratīvo un mākslinieciski vērtīgo gravīru kolekciju veidoja franču zinātnieki Napoleona Ēģiptes ekspedīcijas laikā no 1798. līdz 1801. gadam. Bibliotēkas krājumā atrodas otrais izdevums, kurā iekļautas 929 gravīras, tās izdotas Parīzē no 1821. līdz 1829. gadam.


Šajā izstādē Senās Ēģiptes cienītājiem un citiem interesentiem tiek sniegta iespēja apskatīt un gūt priekšstatus kā 19. gs. sākumā izskatījās Tēbas, jo tā vairākas reizes bija Senās Ēģiptes galvaspilsēta. Vienā no gravīrām attēloti Tēbu senās pilsētas Luksoras pussagrautie pils mūri ar ieejas portālu pilī. Izstādē eksponēta arī kolorētā gravīra ,,Ēģiptes monumentu krāsainais faksimilizdevums'', kura veidota pēc izdevuma "Description de l'Egypte" redaktora C.L F. Panckouke 1825. gadā. Kolorētajā gravīrā attēlotas statujas un plafoni no kādas Ēģiptes pilsētas drupām, fonā attēloti franču kareivji.


Kolekcijas gravīras sniedz nozīmīgu informāciju par Ēģiptes vēsturi dažādos periodos, par kultūras pieminekļiem un Napoleona militāro akciju Ēģiptē. Gravīrās attēloti Ēģiptes dabas, ģeogrāfijas, vēstures, mākslas un arhitektūras objekti; pilsētu kartes un ainas; piramīdas, tempļi, skulptūras un bareljefi, hieroglifu raksti, augi, dzīvnieki. Oriģinālgravīru sējumu lapām lietotas dažādas grafikas tehnikas: vara grebuma, oforts, litogrāfijas tehnika. Divas gravīras kolekcijā ir polihromas, pārējās - monohromas, visas iespiestas uz veržē papīra. Mūsdienās izdevuma "Description de l'Egypte" oriģinālgravīras ir jāvērtē kā nozīmīgas Ēģiptes vēstures un kultūras liecības.

Ziņu sagatavoja:
Lāsma Didrihsone
Latvijas Universitātes Bibliotēka
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67551286; 28656010
E-pasts: lasma.didrihsone@lu.lv
www.biblioteka.lu.lv

Tagi: Izstādes, Ēģipte