Atzīmējot Latvijas Universitātes (LU) dibināšanas 95. gadskārtu, 10. novembrī Bibliotēkā Kalpaka bulvārī 4 notika trīs LU rektoriem veltītie grāmatu atvēršanas svētki. Mārtiņdienas svētkos godināja LU vēsturē nozīmīgus Mārtiņus, rektorus - Mārtiņu Zīli, Mārtiņu Bīmani un Mārtiņu Prīmani.

Grāmatu atvēršanas svētkos tika prezentēts LU Bibliotēkas pētnieciskā darba rezultāts - grāmatu sērijas "Latvijas Universitātes rektori" noslēdzošie izdevumi, kuros apkopots un pētīts Latvijas Universitātes un Latvijas Valsts vēsturiskais mantojums. Izdevumi - "Prof. Dr. med. Mārtiņš Zīle dzīve un darbs", "Prof. Dr. ing h.c. Mārtiņš Bīmanis dzīve un darbs" un "Prof. Dr. chem. Mārtiņš Prīmanis dzīve un darbs" sniegs ieskatu izcilu pētnieku, profesoru, rektoru dzīvē un radošajā darbībā.


Biobibliogrāfijā "Profesors Mārtiņš Zīle: dzīve un darbs", profesora  dzīves un darba mūžs atklājas vairākās dimensijās. Profesors Mārtiņš Zīle  bija LU rektors no 1927. - 1929. gadam, vairākus gadus bijis  Iekšķīgo slimību fakultātes klīnikas direktors un sabiedrisko  organizāciju vadītājs. Ar saviem priekšlasījumiem un referātiem laika posmā no 1925. līdz 1940. gadam profesors M. Zīle ieguva plašu rezonansi medicīnas ideju attīstības jomā. Viņa nopelni ir arī trīs medicīniskās sintēzes kongresu sasaukšana Marienbādē Čehoslovākijā (tagad Mariānske Lāzņe Čehijā). Par Mārtiņa Zīles internās medicīnas filozofiskās skolas turpinātājiem ir uzskatāmi profesori  K. Rudzītis un I. Lazovskis. Savas dzīves laikā profesors publicējis 8 monogrāfijas un vairāk nekā 60 publikācijas.

Biobibliogrāfija "Profesors Mārtiņš Bīmanis: dzīve un darbs" sniegs ieskatu izcila zinātnieka un būvinženiera personībā un ļaus novērtēt viņa ieguldījumu Latvijas Universitātes un zinātnes veidošanā. Profesors Mārtiņš Bīmanis bija viens no Latvijas izcilākajiem inženieriem un LU rektors no 1931. līdz 1933. gadam. Vadījis Inženierzinātņu fakultāti, bijis prorektors saimniecības lietās un darbojies dažādās valstiskās un nevalstiskās organizācijās. Profesora zinātniskā darbība bija veltīta sanitārās inženierijas jomai - Latvijas pilsētu centralizētas ūdensapgādes, kanalizācijas sistēmu un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu inovatīviem risinājumiem. Profesors M. Bīmanis pirmais izvirzīja domu par inženierzinātņu aspektiem un aizsāka diskusiju par inženieru profesionālās ētikas principiem. Profesora M. Bīmaņa darbības laikā 1931. gadā tika veikta LU pārbūve, paredzot virs garderobes izbūvēt zāli sanāksmēm - Lielo aulu, ko realizēja vien 1935. gadā. Profesors ir 5 mācību grāmatu un vairāk kā 130 rakstu autors.

 

Biobibliogrāfijā "Profesors Mārtiņš Prīmanis: dzīve un darbs" atklāts M. Prīmaņa devums LU attīstībā un ķīmijas zinātnē. Profesors Mārtiņš Prīmanis bija LU rektors divas reizes no 1937. līdz 1940. gadam un no 1941. līdz 1944. gadam. Viņa vadībā 1938. gada 1. jūlijā atvēra LU Romas katoļu teoloģijas fakultāti, 1938. gada 1. jūlijā nodibināja Jelgavas Lauksaimniecības akadēmiju un šā paša gada 15. novembrī nodibināja LU studiju fondu. Pirms tam viņš ieņēmis Ķīmijas fakultātes sekretāra un dekāna amatus. Profesors M. Prīmanis bija erudīts ķīmijas tehnologs ar plašām zināšanām. Viņš sarakstījis vairākus zinātniskus darbus. Ievērojamākais no tiem ir doktora disertācija "Pētījumi par Kurzemes Meldzeres rajona brūnoglēm". Pēc M. Prīmaņa projektiem celtas vairākas slāpekļa skābes fabrikas. Par nopelniem M. Prīmanis apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa II un III šķiru, Franču akadēmijas palmas, Svētā krēsla Sv. Silvestra II šķiras ordeni.


Latvijas Universitātes rektori ir nozīmīgas personības Latvijas vēsturē, tāpēc grāmatu sērijas „LU rektori” izdevumos ietverts ne tikai rektoru dzīves gājums, zinātniskā un akadēmiskā darbība, bet arī unikāli pirmpublicējumi, rektoru personīgie dokumenti, manuskripti, fotogrāfijas. Grāmatu sērijas izgatavošanā ieguldīts apjomīgs pētnieciskais darbs, tādejādi glabājot LU vēsturisko mantojumu arī nākamajām paaudzēm. Pēdējās trīs sērijas grāmatas veltītas LU rektoriem darbības posmā no 1927. līdz 1944. gadam. LU Bibliotēka šajā sērijā jau sagatavojusi un publicējusi izdevumus, kas veltīti LU rektoriem Ernestam Felsbergam, Jānim Rubertam, Augustam Tentelim, Jūlijam Auškāpam.


Lai iepazītos ar LU rektoru, profesoru dzīvi, zinātnisko un sabiedrisko darbību, Bibliotēka ir izveidojusi arī digitālo kolekciju "LU rektori"


Grāmatu sērijas "LU rektori" izdevumus drukātā formātā iespējams iegādāties LU Akadēmiskajā apgādā Baznīcas ielā 5, Latvijas Universitātē, Raiņa bulvārī 19., grāmatu tirdzniecības tīklā "Latvijas grāmata" un citur.

Ziņu sagatavoja:
Lāsma Didrihsone
Latvijas Universitātes Bibliotēka
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67551286; 28656010
E-pasts: lasma.didrihsone@lu.lv
www.biblioteka.lu.lv