2014. gada 25. oktobrī plkst.13.30 Rīgas Kongresu nama (Rīgā, Kr. Valdemāra ielā 5) 215. auditorijā notiks apgādā "Zinātne" nesen iznākušas grāmatas "Vladimirs Kaijaks" atvēršanas svētki.

Monogrāfijas sākumā tās autore Astrīda Skurbe par cienījamo latviešu dzejnieku un prozaiķi teikusi šādus vārdus: "Uzdrošinos apgalvot, ka divdesmit pirmā gadsimta pirmajā gadu desmitā Latvijā nav bijis plašāk pazīstama rakstnieka par Vladimiru Kaijaku, kaut arī daudzi nemaz to neapzinās. Lielākā daļa Latvijas ļaužu, arī tie, kas nav lasījuši nevienu rakstnieka grāmatu, skatās visu laiku vērienīgāko latviešu seriālu, vienīgo, kas tēlo tautas likteņgaitas turpat simts gadu garumā - "Likteņa līdumniekus". Šī režisores Virdžīnijas Lejiņas varoņdarba titros ik sērijā norādīts, pēc kādas Vladimira Kaijaka tetraloģijas daļas tā veidota. V. Kaijaka romānu virknei pārtapt scenārijā likusi rakstniece Māra Svīre - autora dzīvesbiedre. Tā viņa radītās personas ienāca gandrīz katra latvieša mājās."

Vladimirs Kaijaks aizgāja mūžībā 2013. gada 12. septembrī. Esam zaudējuši izcilu personību, kas talantīgi pratusi atspoguļot cilvēka psihes visdziļākos slāņus. Par stāstu "Cilda" V. Kaijaks 1990.gadā saņēmis Eduarda Veidenbauma prēmiju.

A.Skurbes darbs par rakstnieka dzīvi un literāro devumu sāka tapt, prozaiķim vēl dzīvam esot, bet tā beigas vajadzēja veidot citādas, nekā ikviens vēlētos. Tagad Vladimira Kaijaka daiļrades cienītājiem varam piedāvāt monogrāfiju, kurā analizēts viņa devums mūsu kultūrai un kura mudina iepazīt šo cilvēku gan kā dzejnieku, atdzejotāju, stāstu un romānu autoru, gan arī kā saistošas bērnu un detektīvliteratūras radītāju.

Domās un atmiņās dalīsies apgāda "Zinātne" direktore Ingrīda Segliņa, grāmatas autore literatūrzinātniece, filoloģijas doktore Astrīda Skurbe, Vladimira Kaijaka dzīvesbiedre, rakstniece Māra Svīre, Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta vadošā pētniece, filoloģijas doktore Ieva Kalniņa.

Vāka noformējumu veidojis mākslinieks Aldis Aleks. Grāmata izdota ar Valsts Kultūrkapitāla fonda finansiālu atbalstu.