2014. gada 25. oktobrī plkst. 10.30 Rīgas Kongresu nama (Rīgā, Kr. Valdemāra ielā 5) 215. auditorijā notiks latgaliešu autores Ilzes Spergas debijas stāstu krājuma "Dzeiveiba" atvēršanas svētki.

Krājumā "Dzeiveiba" apkopoti deviņi līdz šim nepublicēti vai internetā fragmentāri publicēti stāsti mūsdienu latgaliešu rakstu valodā. Grāmatas redaktore ir Anna Rancāne, grāmatas izdevējs - SIA "Cymuss".

Neskatoties uz to, ka grāmatā apkopotie stāsti vai to fragmenti internetā līdz šim ir bijuši grūti atrodami un pieejami tikai zinātājiem, tie vairākas reizes ir atzīti par labāko latgaliešu prozu un apbalvoti ar Latgaliešu kultūras gada balvu "Boņuks": "Stuosts par suneiti" - 2008. gadā, "Kopu svātki" - 2010. gadā, "Puika mežā" - 2012. gadā.

Kā atzīst Ilze Sperga: "Manu tekstu dēļ omes ir kliegušas baznīcā un gandrīz atteikušās no žurnāla "Katōļu Dzeive" abonementa. Citas ir smējušās līdz asarām, citas raudājušas no dusmām. Tā ka auditorija ir veiksmīgi atrasta. Bet rakstu es pati sev, tāpēc varu rakstīt jebkurā valodā. Un sev es rakstu latgaliski. Tā ir brīvība sacensties ar sevi un savu valodas izjūtu."

Savukārt grāmatas redaktore Anna Rancāne stāstu krājumu "Dzeiveiba" dēvē par Latgales stipro stāstu grāmatu: "Ilzes Spergas stāstos dzīvo mazie ļaudis. Tie, par kuriem jau Svētajos Rakstos sacīts, ka tieši viņiem Dievs atklājis debesu valstības noslēpumus. Un bēda esot tiem, kuri nodarīs pāri kaut vienam no tiem mazajiem. Ilzes stāstu varoņi to nezina, varbūt tikai nojauš, jo kā gan citādi viņi tik atklātu un skaidru sirdi uzticētos liktenim un pasaulei, kaut gan tas pret viņiem ir bijis gana bargs, tik bargs, ka negribas pat ticēt, ka tādi cietēji mazie ļaudis ir tepat mums blakus. Ja ir jāsalīdzina ar kādu latviešu literatūras jau esošo personāžu, varbūt I. Spergas Pīters (stāstos "Kur sauleitei sāta" un "Deputats") un Puika no stāsta "Puika mežā" varētu līdzināties Cibiņam vai Dullajam Daukam? Tikai šie latgaliešu bērni ir stiprāki, jo apzinās, ka viņiem ir savs pestītājs debesīs, ja nav tepat uz zemes. Arī tām sievietēm, stiprām un grēcīgām kā rudens zāles, ar mēli, asu kā nātres un dadži, I. Spergas stāstos ir savs eņģelis. Tāpēc no šiem stāstiem nāk tāda rudens mijkrēšļa gaisma, dūmakaina, bet silta. Arī no senatnīgi tīrās latgaliešu valodas, gan jau tepat pie vecmāmiņām un vectētiņiem dzirdētas un nepazaudētas, jaunākas paaudzes mutē ieliktas! Brīžiem lasot uznāk smagums no tik skaudra dzīves materiāla, bet grāmatas nosaukums ir "Dzeiveiba", un tas liecina, ka viss beigu beigās tomēr pavērsīsies uz gaišo pusi. Šie ir stiprās Latgales stiprie stāsti."

Stāstu krājuma "Dzeiveiba" atklāšana būs viens no Rīgas Grāmatu svētku pasākumiem. Rīgas Grāmatu svētki Rīgas Kongresu namā, Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 5, notiks no 24.oktobra līdz 26.oktobrim. To laikā darbosies arī biedrības "Latgolys Studentu centrs" organizētais latgaliešu grāmatu galds, kur varēs iepazīties ar dažādu izdevēju klajā laistiem izdevumiem un iegādāties ar Latgali un tās ļaudīm saistītas grāmatas gan latgaliešu, gan citās valodās.

Papildu informācija:
Egita Kancāne
E-pasts: egita.kancane@gmail.com
Tālr.: 26430230