Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas skatlogi liepājniekiem un Liepājas viesiem piedāvā atsaukt atmiņā Latvijas zudušās un pārmaiņu skartās kultūrvēsturiskās vērtības. Ceļojošā izstāde "Kultūras kanons Zudušajā Latvijā" sagatavota Kultūras ministrijas finansētā projekta "Latvijas kultūras kanona vērtību popularizēšana Latvijas publiskajās bib

Latvijas kultūras kanons ir izveidots kā izcilāko un ievērojamāko mākslas darbu un kultūras vētību kopums - pieturzīmes, kas palīdz veidot kultūras pieredzi un nostiprina piederības izjūtu Latvijas kultūrtelpai. Mūsdienu dinamiskajā un informacionāli piesātinātajā laikā ir svarīgi uzturēt kultūrvēsturisko vērtību apziņas pārmantojamību.


Laika gaitā Latvijas kultūrainava ir ievērojami mainījusies. Līdz mūsdienām nav saglabājušies  daudzi dabas, vēstures, māklsas un arhitektūras objekti, saimnieciskās  un sabiedriskās būves. Latvijas kultūras mantojums īpaši smagi cietis Pirmā un Otrā pasaules kara laikā un padomju  un vācu okupācijas gados.Ne mazums nozīmīgu objektu ir gājuši bojā cilvēku saimnieciskās darbības dēļ un ir apdraudēti arī šodien. Stāsti par zudušo un pārmaiņas piedzīvojušo  LATVIJAS kultūrvēsturi atspoguļo fotodarbi. Fotogrāfija ir vispieejamākā  no mākslas formām, kas ļauj patiesi dokumentēt objektus un norises. Fotogrāfu darbi iemūžina attiecīgā brīža unikālo mirkli. Daudzām fotogrāfijām šodien piešķiram kultūrvēsturisku nozīmi, jo  tās bieži vien ir vienīgie pagātnes kultūrvēsturiskās ainas liecinieki.


Digitālā kolekcija "Zudusī Latvija" ir Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas "Letonica"projekts, kurš apvieno unikālu informāciju par zudušām un izmaiņu skartām Latvijas  kultūrvēsturiskām vērtībām. Projektu  īsteno Latvijas Nacionālā bibliotēka sadarbībā ar Latvijas atmiņas institūcijām - bibliotēkām, muzejiem, kultūras mantojuma aizsardzības un saglabāšanas organizācijām, kā arī privātpersonām.


Digitālā kolekcija "Zudusī Latvija" ietver digitalizētas atklātnes un fotogrāfijas no 19.gadsimta beigām līdz mūsdienām un objektu aprakstus par tajās redzamajiem arhitektūras un mākslas pieminekļiem, pilsētu un apdzīvotu vietu skatiem, sabiedriskajām ēkām, saimnieciskajām būvēm, infrastruktūras objektiem, mājvietām, lauksaimniecības celtnēm, dabas objektiem.


Tās ir dokumentālas liecības  par Latvijas  sabiedrisko,  ekonomisko, sociālo un kultūras dzīvi kopš 19.gadsimta otrās puses.


Kolekcijas tīmekļa vietne www.zudusilatvija.lv

Izstādē izmantotas fotogrāfijas un atklātnes no Latvijas Nacionālās bibliotēkas Letonikas un Baltijas Centrālās bibliotēkas  un Mākslas lasītavas krājumiem, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas, Latvijas Fotogrāfijas muzeja, Limbažu novada muzeja, Skrundas vidusskolas klekcijām, Dainas Gaujas, Airas Vilkas, Māra Loca, Daiņa Puncula, Jāņa Podiņa un Jāņa Zepa  privātkolekcijām.


Izstādes autore: Ginta Zalcmane
Māksliniece: Ilze Ramane

Ziņu sagatavoja:
Gita Švarce
Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas
Reģionālā mācību centra vadītāja
Tālr.: 63422049
E-pasts: gita.svarce@inbox.lv

Tagi: Izstādes, Zudusī Latvija, Kultūras kanons