Latviešu valodas aģentūra izsludina radošo konkursu skolu jaunatnei Latvijā un diasporā "Mani septiņjūdžu zābaki stāv kaktā ar putekļiem apklāti" (Aspazija). Deviņus labākos darbus no katras skolas gaidīsim Latviešu valodas aģentūrā, kur skaistākie darbi tiks apkopoti un izdoti grāmatā.

Konkursa mērķis un uzdevumi:
• popularizēt latviešu valodu;
• rosināt skolēnu izzināt kultūrvēsturisko mantojumu, latviešu valodas lomu un nozīmi Latvijā, katra iedzīvotāja līdzatbildību, kopjot un saglabājot latviešu valodu.

Konkursa darbus lūdzam iesūtīt līdz 2014. gada 18. novembrim.

Konkursa nolikums atrodams Latviešu valodas aģentūras mājaslapā www.valoda.lv.

Iepriekšējo gadu skolēnu radošie darbi izdoti grāmatās: "Mana valoda ir mans gods" (2009), "Iededzies par savu tautu, valsti un valodu" (2010), "Mana valoda ir mans gods. My Language: A Matter of Honour for Me. Ma langue est mon honneur" (2010), "Ko, Latvija, Tev varu dot?" (2011), "Starp tevi un mani ir valoda" (2013), "Latvija, es esmu Tavs bērns" (2014). Šobrīd maketēšanas stadijā ir krājums "Dzimtas stāsti. Ar saknēm Latvijā".

Precīzāka informācija pa e-pastu: velga.licite@valoda.lv

IZM Latviešu valodas aģentūra izveidota 2009. gada 1. jūlijā, apvienojot Valsts valodas aģentūru un Latviešu valodas apguves valsts aģentūru, un tās mērķis ir nostiprināt latviešu valodas - Latvijas Republikas valsts valodas un Eiropas Savienības oficiālās valodas - statusu un sekmēt ilgtspējīgu attīstību.

Ziņu sagatavoja:
Velga Līcīte
Latviešu valodas aģentūra
Tālr.: 67201684
E-pasts: velga.licite@valoda.lv
www.valoda.lv

Tagi: Konkursi, Latviešu valodas aģentūra, Literārie konkursi