No 3. oktobra Latvijas Universitātes (LU) Bibliotēkā Kalpaka bulvārī 4 apskatāms unikālā albuma "Terra Mariana. 1186–1888" faksimilizdevums, kura pasaulē vienīgais eksemplārs glabājas Vatikānā Apustuliskajā bibliotēkā.

Pēc 125 gadiem ir publicēts pilnīgs 1888. gadā Rīgā izdotā albuma "Terra Mariana. 1186–1888" faksimilizdevums. Izdevuma mērķis ir īpaša vēstures avota publicēšana, maksimāli pietuvinoties albuma autentiskajam veidolam, lai ar to nepastarpināti varētu iepazīties ikviens interesents.  Izdevuma sagatavošana notikusi atbilstoši modernām faksimila izgatavošanas tehniskajām prasībām, lai precīzi fiksētu vēstures avota oriģināla specifiku.

Albums "Terra Mariana. 1186–1888" tika izgatavots vienā eksemplārā un 1889. gadā dāvāts Romas pāvestam Leonam XIII (1878–1903) viņa priesterības 50. jubilejā. Pāvests Leo XIII bija pasaulē cienīta un atzīta autoritāte. Nozīmīgas bija pāvesta izdotās enciklikas par sociālismu, valsti un sociālajiem jautājumiem. Godinot pāvesta kalpošanu, tika sagatavotas krāšņas dāvanas. Starp tām arī Baltijas velte – "Terra Mariana. 1186–1888". Šīs dāvanas veidošana ilga 22 mēnešus. Iniciatīva vērienīgajam Baltijas vēstures albuma projektam un līdzekļu piešķiršana pieder grāfienei Marijai Annai Valērijai Tīzenhauzenai. Savukārt par galveno izdevuma autoru kļuva Gustavs fon Manteifels – vēstures pētnieks, heraldikas un folkloras faktu vācējs. Albuma iesējums ir Rīgas meistaru darbs: tas tapis ap 1888. gadu Kristofa Hefelberga darbnīcā, bet sudraba apkalumi izgatavoti sudrabkaļa Erika Bakstada darbnīcā. Izdevuma vizuālā tēla veidošanu īstenojuši ievērojami Rīgas mākslinieki: Aleksandrs Grossets, Bernhards Borherts, Arturs Baumanis, Rīgas galvenais arhitekts Oskars Felsko. Albuma teksti tapuši Aleksandra Štāla grāmatspiestuvē.

Albuma oriģināls ir kodekss, iesiets ar gaišu kazādu apvilktos un apzeltītiem sudraba kalumiem greznotos 59x47,5 cm lielos vākos. Katra albuma lapa ir īpaši mākslinieciski veidota, izmantojot dažādu tehniku apvienojumu: akvareļglezniecību, tušas un sēpijas zīmējumus, kā arī iespiedgrafiku. Izdevums pārsteidz ar savu krāšņumu un bagāto saturu. Teksti sniedz ieskatu Livonijas vēsturē, kristīgās ticības ienākšanā Baltijas zemēs un katoļu baznīcas vēsturiskajos aspektos. Savukārt ilustrācijās ir atainotas baznīcas, senās Livonijas pilis, dižciltīgu katoļu dzimtu ģerboņi, zīmogi un albuma noslēgumā – Marijas zemes (Terra Mariana) vēsturiskās teritorijas karte.

2013. gadā 1000 eksemplāros klajā nāca "Terra Mariana, 1186–1888: albums un komentāri". Izdevums ir mazāka izmēra nekā albuma oriģināls. Visus eksemplārus papildina ar plašiem komentāriem bagāts sējums, kas sniedz padziļinātu informāciju par krāšņā izdevuma tapšanu un lielo nozīmi Latvijas un Baltijas kultūras vēstures izpētē. Komentāru ievadā Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors Andris Vilks uzsver, ka albums "Terra Mariana. 1186–1888" ir viens no redzamākajiem izdevumiem mūsdienu Latvijā. Tas ir nozīmīgs vēstījums par senajā viduslaiku Livonijā dzīvojošo tautu pievienošanos kristīgajai pasaulei un Eiropas kultūras telpai. Savukārt Vatikāna Apustuliskās bibliotēkas viceprefekts Ambrodžio M. Piazzoni norāda, ka faksimilizdevums un izvērstā komentāru sējuma sagatavošana ir liecība veiksmīgai sadarbībai starp Latviju un Vatikāna Apustulisko bibliotēku, kas ar lepnumu un īpašu rūpību turpina glabāt izcilo "Terra Mariana. 1186–1888".

Izdevuma "Terra Mariana, 1186–1888: albums un komentāri" zinātniskais redaktors  vēsturnieks Andris Levāns paskaidro, ka albums ir unikāls vēstures avots vairāku iemeslu dēļ: tas ir izgatavots Rīgā tikai vienā eksamplārā, katra lapa un iesējums ir atsevišķs dažādu meistaru mākslas darbs, kas kopumā veido ansambli 19. gadsimta otrajai pusei raksturīgajā mākslinieciskajā stilistikā, kā arī Baltijas telpā šim albumam idejas, saturiskās koncepcijas un izpildes ziņā nav līdzvērtīgu eksemplāru. Kā vēstures avots albums ir interpretējams mākslas vēstures, sociālās un ideju vēstures līmenī.

Albuma "Terra Mariana. 1186–1888" faksimila dāvinājumu LU pasniedza LNB direktors Andris Vilks, sveicot augstskolu 95. gadadienā.

Unikālā albuma "Terra Mariana, 1186–1888" faksimilizdevums ikvienam interesentam ir pieejams LU Bibliotēkā Kalpaka bulvārī 4, darba dienās plkst. 10.00–18.00. Tālrunis uzziņām 67034507.

 
Izmantotais avots:
Terra Mariana, 1186-1888 : albums un komentāri. Rīga : Latvijas Nacionālā bibliotēka sadarbībā ar Vatikāna Apustulisko bibliotēku, 2013. 2.sēj.

Ziņu sagatavoja:
Lāsma Didrihsone
Latvijas Universitātes Bibliotēka
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67551286; 29980067
E-pasts: lasma.didrihsone@lu.lv
www.biblioteka.lu.lv

Tagi: Terra Mariana