Kultūras ministrijas valsts sekretārs Sandis Voldiņš 2. oktobrī Briselē, Beļģijā tikās ar Eiropas Komisijas Izglītības un kultūras ģenerāldirektorāta kultūras un radošuma direktoru Mišelu Manjēru (Michel Magnier), lai pārrunātu risinājumus Latvijas kultūras projektu veiksmīgākiem rezultātiem ES programmas "Radošā Eiropa" inansējuma konkursos.

Jaunā ES plānošanas perioda atbalsta programma "Radošā Eiropa" (2014-2020) turpina programmu „Kultūra”, lai atbalstītu dažādu kultūras nozaru projektus ar mērķi stiprināt Eiropas kultūru un valodu daudzveidību, atbalstīt Eiropas kultūras un radošo nozaru konkurētspēju un starptautisko sadarbību.

2014. gadā pirmajā programmas "Radošā Eiropa" kultūras apakšprogrammas projektu konkursā Latvijas kultūras institūcijas kā vadošie partneri iesniedza četrus projektus, no kuriem neviens neieguva finansējumu. Programmā tika apstiprināti seši projekti, kurā Latvijas kultūras institūcijas bija piesaistītas kā sadarbības partneri laikmetīgās mākslas, mediju, teātra, senās mūzikas un amatniecības jomās.

Programmas "Radošā Eiropa" izstrādes laikā daudzas ES dalībvalstis uzsvēra nepieciešamību nodrošināt programmas pieejamību mazākajām dalībvalstīm. Tomēr pirmā konkursa rezultāti rāda, ka atbalstīti tikai 11% jeb 37 maza mēroga sadarbības projekti, tāpat Austrumeiropas un Skandināvijas valstu projektu skaits bija neliels. Šis ir viens no jautājumiem, kuru Latvija plāno aktualizēt savas prezidentūras ES Padomē laikā.

"Kultūras ministrija šobrīd strādā pie tā, lai uzlabotu Latvijas iespējas programmā „Radošā Eiropa” un iegūtu vairāk finansējuma nākamajā projektu uzsaukumā. Mūsu mērķis ir palielināt gan pieteikto projektu skaitu, gan to kvalitāti – attiecīgi veicināt Latvijas kultūras nozaru pārstāvju iespējas iegūt finansējumu programmā," pēc tikšanās atzina KM valsts sekretārs S.Voldiņš.

Sarunā ar KM valsts sekretāru S.Voldiņu M.Manjērs norādīja, ka kopumā programmas konkursa rezultātus vērtē pozitīvi, jo atbalstu saskaņā ar programmas mērķiem saņēmuši kvalitatīvi un inovatīvi projekti. Vienlaikus viņš apliecināja, ka turpmākajos finansējuma konkursos sekos līdzi atbalstīto projektu finansējuma vienlīdzīgam ģeogrāfiskajam sadalījumam. S.Voldiņš uzsvēra nepieciešamību atbalstīt maza mēroga sadarbības projektus, lai nodrošinātu programmas pieejamību tām dalībvalstīm, kurās kultūras jomā galvenokārt darbojas nelielas kultūras organizācijas. Ar nolūku sekmēt Latvijas rezultatīvāku dalību programmā "Radošā Eiropa", KM valsts sekretārs pārrunāja iespējas piesaistīt Eiropas Komisijas ekspertus, lai 2015. gada pavasarī Latvijā organizētu projektu pieteikumu rakstīšanas semināru.

Tikšanās ietvaros S.Voldiņš un M.Manjērs arī pārrunāja gatavošanos Latvijas prezidentūrai ES Padomē. Tās laikā tiks iezīmēts ES prezidentūras kultūras konferencēm vēl nebijis formāts, kuras norisināsies Radošās darbības nedēļas "Radi!" ietvaros, pieaicinot augsta līmeņa ekspertus no Latvijas un visas Eiropas. Pasākumu kopums būs platforma starpdisciplināro partnerību stiprināšanai, sekmējot kultūras un radošo industriju pārneses efektu uz citām nozarēm un izceļot to ieguldījumu ekonomikas izaugsmē.

M.Manjērs sarunā atzinīgi novērtēja Kultūras ministrijas komandas gatavību Prezidentūrai, norādot, ka pirmo reizi tik laicīgi pirms Prezidentūras sākuma redz kādas valsts īstenojamo pasākumu detalizētus plānus. Eiropas Komisija īpaši atzinīgi novērtēja izraudzīto konferenču tēmu aktualitāti Latvijai un Eiropas Savienībai.

Šobrīd Itālija ir prezidējošā valsts ES Padomē, bet 2015. gada pirmajā pusgadā pirmo reizi vēsturē šo pienākumu uz sešiem mēnešiem pārņems Latvija.

Ziņu sagatavoja:
Sintija Lase
Latvijas prezidentūras ES Padomē komunikācijas speciāliste
Kultūras ministrijas Starptautiskās sadarbības un ES politikas nodaļa
Tālr.: 67330334; 28675333
E-pasts: Sintija.Lasekm.gov.lv

Tagi: Projekti, Projektu konkursi, Radošā Eiropa, Finansējuma piesaiste