Liepājas Universitātes bibliotēka 60. jubilejas reizē ir papildinājusies ar 38 grāmatām, no kurām īpaša vērtība ir albums ar komentāriem "Terra Mariana 1186.-1888." (Terra Mariana - Marijas, Māras zeme - Livonija).

Tas ir vēstījums par senās viduslaiku Livonijas telpā dzīvojošo tautu un to etnisko pēcteču pievienošanos kristīgajai pasaulei un Eiropas kultūras telpai.

Tās vienīgais sējums, kas 1888. gadā kā dāvana tika pasniegts Romas pāvestam, glabājas Vatikāna Apustuliskajā bibliotēkā. Faksimilizdevums 21. gadsimta sākumā publicēts 10 eksemplāros, bet 1000 eksemplāros ir izdots reprodukciju albums ar zinātniskiem komentāriem. Izdevums ir tapis Latvijas Republikas un Svētā Krēsla Vatikānā vienošanās rezultātā.

Tagad bibliotēkā var meklēt arī enciklopēdisko izdevumu četros sējumos "Latvieši un Latvija", interesanti izdevumi ir "Latgales rotātie dvieļi", "Ģēniju 100 gleznas" vai "Latvija Sočos". Dāvanu vidū ir arī praktiskā literatūra, piemēram, "Mikroekonomika. Teorija un analīze".

Visi šie izdevumi ir pieejami studentiem - gan mācību procesā nepieciešamie, gan izglītojošā literatūra.

Ziņu sagatavoja:
Simona Laiveniece
Liepājas Universitātes
Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja
Tālr.: 29460034