Oktobra sākums ir laiks, kad topošie bibliotēku nozares bakalauri un maģistri izvēlas un apstiprina savu noslēguma darbu tematus.

Lai tie būtu noderīgi un saistīti ar reālo praksi, lūdzam Jūs piedāvāt izpētes tēmas, kas pašlaik ir aktuālas. Nosaukums var arī nebūt noformulēts zinātniski precīzi, pietiktu arī ar pētījuma jautājumu vai problēmas aprakstu. 

 

Gaidīsim ierosinājumus līdz piektdienai, 3. oktobrim. Tematus, idejas vai pētījuma jautājumus sūtiet pa e-pastu Dainai Pakalnai (daina.pakalna@lu.lv).

 

 

Par LU Informācijas un bibliotēku studiju nodaļu

 

Informācijas un bibliotēku studiju nodaļa piedāvā Latvijā unikālas studiju programmas (vienu bakalaura un divas maģistra studiju programmas), kas ļauj apgūt zināšanas un prasmes pašlaik tik strauji mainīgajā informācijas jomā.

Studiju programmas veidotas, lai palīdzētu izprast trīs mijiedarbībā esošus elementus: cilvēkus kā informācijas lietotājus, informāciju kā resursu, kas noder dažādu zināšanu ieguvei un darbību īstenošanai, un informācijas un komunikācijas tehnoloģijas kā rīkus, kas padara efektīvāku cilvēku un informācijas mijiedarbību, kā arī organizācijas, kuras nodrošina informācijas pieejamību sabiedrībā.

Ziņu sagatavoja:
Latvijas Universitātes
Sociālo zinātņu fakultātes
Informācijas un bibliotēku studiju nodaļa