Apgāds "Jumava" sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību Savienību (LPS) ielūdz Jūs uz manuskriptu konkursa "Kultūrvēstures mantojuma saglabāšana Latvijas novados" noslēguma pasākumu.

Norises laiks un vieta: 2014. gada 11. septembrī, plkst. 17.00, Rīgas Centrālajā bibliotēkā, Brīvības ielā 49/53, 2. stāvā.

 

Jau otro reizi notiek konkurss, kura mērķis ir celt Latvijas novadu ļaužu pašapziņu un popularizēt kultūrvēsturisko mantojumu. Uz noslēguma pasākumu aicināti visi līdzšinējo manuskripta konkursa laureāti, pašvaldību pārstāvji un LPS priekšēdētājs Andris Jaunsleinis, lai kopīgi suminātu šī gada konkursa balvas ieguvēju.


Pēc pirmā apgāda “Jumava” un Latvijas Pašvaldību Savienības rīkotā konkursa, laureātu vidū bija vecpiebaldzēniete rakstniece Ingūna Bauere, grāmata “Marta, mana Andromeda”, ko apgāds “Jumava” izdeva 2013. gada jūnijā. Šajā grāmatu sērijā ir tapuši arī citi darbi, kas veidoti sadarbībā ar Vecumnieku novada domi – Gaļinas Viegliņas grāmata “Pa votu un sēļu pēdām Zemgalē 15.–20. gs.”, ar Balvu novada pašvaldības atbalstu – Irēnas Šaicānes “Balvi un balvenieši”, bet ar Beverīnas novada pašvaldības atbalstu tapis – Ingas Boškinas grāmata “Trikāta – Tālavas valsts galvaspilsēta” (plānots izdot 2015. gadā).


Konkursa nominanti: Maija Petermane no Jelgavas novada pašvaldības, Maija Struntele no Jaunpils novada domes, Matīss Siliņš no Grobiņas novada pašvaldības, Velta Strazdiņa no Ķekavas novada pašvaldības, Baiba Kovaļenko no Ogres novada pašvaldības, Brīve Latiša no Limbažu novada pašvaldības, Linda Šmite no Kokneses novada pašvaldības, Vēsma Kalniņa no Olaines novada pašvaldības.


Žūrijas komisijā bija vairāki cilvēki, starp tiem arī rakstnieks Ēriks Hānbergs. Apbalvošanas ceramonijas laikā tiks pasniegta galvenā balva no apgāda “Jumava” un LPS – uzvarētāja manuskripta grāmatas izdošana 2015. gadā, kā arī tiks apbalvoti pārējie trīs labāko darbu autori.

Konkursa rezultāti ar dalībnieku vārdiem tiks publicēti š. g. 12. septembrī mājas lapā: www.jumava.lv, www.lps.lv

Ziņu sagatavoja:
Apgāda “Jumava”
Reklāmas un sabiedrisko attiecību daļa
Tālr.: 67288104
E-pasts: reklama@jumava.lv