Šonedēļ no 11. septembra līdz 13. septembrim Vašingtonā, DC norisināsis II Trimdas latviešu arhīvu, bibliotēku un materiālās kultūras konference, ko rīko Amerikas latviešu apvienība (ALA) sadarbībā ar ASV Kongresa bibliotēkas Eiropas nodaļu un Latvijas Republikas vēstniecību ASV.

II Trimdas latviešu arhīvu, bibliotēku un materiālās kultūras konferences mērķis ir, balstoties uz 2012. gadā Mineapolē līdzīgā konferencē iesāktām diskusijām, aktualizēt un turpināt sarunu par trimdas latviešu bibliotēku, arhīvu un materialās kultūras saglabāšanu, veicināt trimdas latviešu vēstures glabātājinstitūciju, Amerikas latviešu organizāciju, sabiedrisko darbinieku un pētnieku sadarbību, kā arī nodrošināt konferences dalībniekiem iespēju papildināt savas zināšanas un praktiskās iemaņas arhīvu, bibliotēku un materiālās kultūras glabāšanā.

"Pēdējos gados ir ļoti uzplaukusi darbība trimdas izpētes laukā gan kādreizējo trimdinieku mītnes zemēs, gan Latvijā. Ja pirmajā Trimdas latviešu arhīvu un materiālās kultūras konferencē mēs vairāk koncentrējāmies uz arhīvu, iespieddarbu un materiālās kultūras saglabāšanu, tad šoreiz mēs papildus uzsvaru vēlamies likt uz pētniecību un sadarbības veicināšanu starp pētniekiem un trimdas vēstures glabātājinstitūcijām, kā arī uz sadarbības stiprināšanu ar latviešu tautas likteņa radiniekiem - lietuviešiem un igauņiem," skaidro konferences rīkotāja Sarma Muižniece Liepiņa.

Konference tiks atklāta ceturtdien, 11. septembrī, ASV Kongresa bibliotēkas telpās. Konferences atklāšanā dalībniekus uzrunās ASV Kongresa bibliotēkas vadītājs un vecākais bibliotekārs Dr. Džeims H. Billingtons (James H. Billington); Latvijas vēstnieks ASV Andris Razāns; ASV kongresmenis un Baltijas atbalsta grupas (Baltic Caucus) vicepriekšēdētājs Džons Šimkus (John Shimkus); ASV Kongresa bibliotēkas padomes loceklis un Latvijas goda konsuls Džons Medveckis, kā arī Pasaules brīvo latviešu apvienības priekšsēdētājs Jānis Kukainis un Amerikas latviešu apvienības priekšsēde Anita Bataraga.

Konferences pirmajā dienā dalībnieki varēs iepazīties ar latviešu iespieddarbu un arhīvu kolekcijām ASV Kongresa bibliotēkā, Stenfordas Universitātes un Vašingtonas Universitātes bibliotēkās, kā arī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā un Latvijas Nacionālajā arhīvā. Tās pašas dienas vakarā konferences ietvaros Latvijas vēstniecībā ASV tiks atklāta Jāņa Šternberga mākslas izstāde. Otrajā konferences dienā, kas norisināsies Latvijas vēstniecības telpās Vašingtonā, konferences dalībnieki pārrunās gan pieejamos resursus, informācijas avotus un stratēģijas ārpus Latvijas dzīvojošo latviešu kopienu pētniecībā, gan arī iespējamu sadarbību ar igauņiem un lietuviešiem trimdas vēstures saglabāšanā un pētniecībā. Tāpat šajā dienā savā pieredzē dalīsies latviešu sabiedriskie darbinieki ar ilggadēju pieredzi trimdas laika liecību glābšanā un saglabāšanā. Trešā konferences dienā, kas norisināsies Vašingtonas Latviešu Ev. Lut. draudzes telpās, plānota praktiskas informācijas apmaiņa arhīvu digitalizācijā, materiālās kultūras saglabāšanā un diasporas latviešu kopienu vēstures rakstīšanā.

Plašāka informācija atrodama Amerikas latviešu apvienības mājas lapā

Papildu informācija:

Amerikas latviešu apvienība
American Latvian Association in the United States, Inc.
400 HURLEY AVENUE
ROCKVILLE, MD 20850-3121
TEL: (301) 340-1914;
FAX: (301) 340-8732

Ziņu sagatavoja:
Amerikas latviešu apvienība

Tagi: kultūra, Amerikas latviešu apvienība