2014. gada 19. septembrī plkst. 13:00 Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (Rīgā, Mūkusalas ielā 3) notiks grāmatas "Igaunijas-Latvijas stāsti" atvēršanas svētki.

 

Tartu, Igaunija, 2014. gada 8. septembris. - Igauniski, latviski un angliski iznākusi jauna grāmata par Igaunijas un Latvijas sadarbību "Igaunijas-Latvijas stāsti". Tajā apkopoti sešdesmit septiņi īsi stāsti par Igaunijas un Latvijas partneru sadarbību, ko sarakstījuši astoņi autori un ilustrējuši seši fotogrāfi no abām valstīm.

Stāstos Igaunijas un Latvijas cilvēku acīm aplūkoti sadarbības rezultāti, kas sasniegti strādājot kopā Igaunijas-Latvijas programmas projektos no 2007. līdz 2013. gadam. Sadarbības iniciatīvas ir daudzveidīgas - starp tām ir gan mazo pārrobežu ceļu un mazo ostu atjaunošanas projekti, gan vides, kultūras un tehnoloģiju projekti, kuros visos ir iesaistīts vismaz viens partneris no Igaunijas un viens no Latvijas. Grāmatā ir arī infografikas un tabulas, kurās apkopoti dati un finanšu informācija, kas parada, kā projekti ir līdzfinansēti no Eiropas regionalās attīstības fonda, Igaunijas un Latvijas partneru līdzekļiem.

Stāstu autori ir Anu Jēesāra, Tīa Kennusāre, Made Lāsa, Anna Līsa Repo no Igaunijas un Ieva Alberte, Kaspars Ģērmanis, Ģirts Kondrāts, Elita Marga no Latvijas; grāmatas priekšvārda autors ir Pēters Unts (Igaunijas-Latvijas programma). Fotogrāfi: Jasu Hertsmens, Lauri Kulpso, Beti Sare no Igaunijas un Andris Arhomkins, Jānis Buls, Kaspars Dobrovoļskis no Latvijas; redaktores: Tīa Kennusāre (Igaunija) un Lolita Stašāne (Latvija), grāmatas idejas autors un projekta vadītājs Kaspars Rūklis (Igaunijas-Latvijas programma).

"Igaunijas-Latvijas stāsti" būs pieejami Igaunijas Nacionālajā bibliotēkā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, kā arī abu valstu publiskajās bibliotēkās. Grāmatu eksemplāru personiskai lietošanai bez maksas varēs saņemt Igaunijas-Latvijas programmas rīkotajos pasākumos.

Aicinām mediju pārstāvjus, kuriem ir interese apmeklēt šo pasākumu un saņemt bezmaksas grāmatas eksemplāru ar autogrāfiem, reģistrēties rakstot e-pastu vai zvanot Kasparam Rūklim (00 372 53331668 vai kaspars.ruklis@estlat.eu).

Papildu informācija:
www.estlat.eu