Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde ierosinājusi šā gada 3. septembri pasludināt par vienoto Liepājas skolēnu lasītāju dienu "Lasīt ir stilīgi".

Tāpēc skolu direktori, vietnieki izglītības jomā, skolu bibliotekāri un dzimtās valodas skolotāji aicināti rosināt ikvienu aktīvi iesaistīties šajā vienotajā lasīšanas pasākumā, no plkst. 11.00 vismaz uz 15 minūtēm piedaloties kopējā lasīšanā jubkurā pilsētas vietā.

Lasītāju dienas mērķis ir popularizēt lasīšanu kā brīvā laika pavadīšanu, ar nofilmēto materiālu kopīgi sveicot jaunatklāto Nacionālo bibliotēku.


Katra skola pēc saviem ieskatiem var izvēlēties lasīšanas ilgumu - vismaz 15 minūtes, kurās tiks organizēta vienotā lasīšana; skolēnu vecuma posmu, kuri piedalīsies vienotajā lasīšanā; vietu, kurā notiks lasīšana.


Skola var izvēlēties vienu grāmatu, var lasīt katrs savu grāmatu, var uzaicināt rakstnieku un lasīt viņa grāmatas.


Organizēto lasīšanu skola nofilmē, nosūta Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldei, un pārvalde izveido vienotu filmu, kuru kā sveicienu nosūta Nacionālajai bibliotēkai.

Ziņu sagatavoja:
Gunta Jākobsone
Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 29106561
E-pasts: gunta.jakobsone@lip.lv, guntaj@dome.liepaja.lv

Tagi: Lasīšanas veicināšana, Lasīšana