Uzaicinājums piedalies uz kopienu vērstos vingrinājumos, kas palielinās iedzīvotāju spēju pārvarēt ārkārtas situācijas, uzlabojot sabiedrības un iesaistīto pušu sagatavotību katastrofām.

Vai vēlies būt uz kopienas balstītu vingrinājumu dalībnieks Jelgavā?


Š.g. 11.septembrī. Jelgavā, Jelgavas pilsētas pašvaldības pieaugušo  izglītības iestādes "Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā" (ZRKAC) (Jelgavā, Svētes ielā 33) tiks īstenoti uz kopienu balstīti vingrinājumi.


Uz kopienas balstītu vingrinājumu (KBV) mērķis ir palielināt iedzīvotāju spēju pārvarēt ārkārtas situācijas, uzlabojot sabiedrības un iesaistīto pušu sagatavotību ārkārtas situācijām katastrofām. KBV specifiskie mērķi ir:
• Sniegt informāciju par efektīvu reaģēšanu ārkārtas gadījumos un katastrofās;
• Stiprināt krīžu pārvarēšanas mehānismus kopienā;
• Nodrošināt kopienās iespēju teorētiskās zināšanas pārbaudīt praksē;
• Izveidot saikni starp apdraudējumu pārvarēšanā iesaistītajām pusēm: brīvprātīgajiem, atbildīgajām valsts iestādēm, plašsaziņas līdzekļiem un sabiedriskajām organizācijām.


Tiks organizēts vienas dienas pasākums, kurā piedalīsies ap 100 dalībnieku- iedzīvotāji un iesaistīto pušu pārstāvji kā: "Latvijas Sarkanais Krusts", Jelgavas pilsētas dome, Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes "Pilsētsaimniecība" koordinētā pašvaldības operatīvās informācijas centrs, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigāde, Valsts policijas Zemgales reģiona Pārvalde, Jelgavas pašvaldības policija, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Zemgales reģionālo centrs. Pasākumu arī atbalsta sadarbības partneri SIA "FN-Serviss", apdrošināšanas sabiedrība "BTA Insurance Company" SE.
                     

Uz kopienu vērsti vingrinājumi tiek īstenoti Eiropas Savienības Civilās aizsardzības finanšu instrumenta līdzfinansētā projekta "Aware and Resilient", ECHO/SUB/2012/640926 ietvaros.  www.ar-project.eu/lv

Piedalīties aicināts ikviens interesents!

 

Pasākuma programma

 

9.30 – 10.00

Reģistrācija, kafija 

10.00 – 10.30

Pasākuma atklāšana:

 

Projekta „Aware & Resilient” vadītājas uzruna

 

Jelgavas domes pārstāvja uzruna

 

Latvijas Sarkanā Krusta pārstāvja uzruna

10.30 – 11.30

Izpratnes sekmēšanas uzdevums.

 

Pasākuma dalībnieku kopēji apspriedīs jautājumus par rīcības plānošanu dažādās ārkārtas situācijās, noskaidro kādus piederumus/lietas iekļaujamas ārkārtas situācijas komplektā, tai skaitā pirmās palīdzības aptieciņā un katastrofas somas komplektā, kā arī dalībnieki tiks vedināti  izstrādāt savus ārkārtas situāciju plānus.

11.30 – 11.45

Kafijas pauze 

11.45 – 12.45

Apaļā galda diskusija.

 

Diskusijas ietvaros dalībnieki tiks dalīti grupās un tie izspēlēs dažādu situāciju scenārijus, tādējādi savstarpēji apmainoties viedokļiem. Apaļā galda diskusiju rezultātus komentēs un skaidros kompetenti eksperti no glābšanas dienestiem/civilajā aizsardzībā iesaistītām iestādēm.

12.45 - 13.45

Pusdienas, neformālas diskusijas

13.45 -14.00

Apdrošināšanas uzņēmums BTA pārstāvja prezentācija par apdrošināšanas nozīmīgumu.

14.00 - 16.00

Civilajā aizsardzībā iesaistīto dienestu paraugdemonstrējumi un iedzīvotāju praktiska iesaistīšana.

SIA „FN-SERVISS”  vadīta iedzīvotāju apmācība kā lietot ugunsdzēšamo aparātu.

„Latvijas Sarkanais Krusts” vadīta Pirmās palīdzības apmācība.

Spēles „Worst Case Hero” testēšana ZRKAC darorklasē.

 

P.S.

Pasākuma ietvaros plānota ārvalstu novērotāju dalība.

 

 

Papildus informācija:


Elīna Zariņa
Latvijas Sarkanā Krusta
Projekta vadītāja
e-pasts: elina.zarina@redcross.lv

Gints Reinsons
Pašvaldības operatīvā informācijas centra vadītājs
"Pilsētsaimniecība" POIC
Jelgavas pilsētas pašvaldība
Tālr.: 63084490
e-pasts: gints.reinsons@pilsetsaimnieciba.jelgava.lv