Moderno tehnoloģiju laikmetā bērni ne vienmēr uztver grāmatu, kā lietderīgu informācijas, radošās domāšanas, koncentrēšanās u.c. spēju attīstības avotu. Visā pasaulē bibliotēku darbinieki meklē jaunas formas kā ieinteresēt bērnus lasīt grāmatas.

Piemēram: ASV Pensilvānijas štatā bērni " ... lasa grāmatas kaķiem. Skolniekiem, kuri mācās no 1. līdz 8. klasē ir iespēja uzlabot savas lasītprasmes, par klausītājiem izvēloties patversmes kaķus. Rezultāti ir pārsteidzoši."(http://www.apollo.lv. - 2014. gada13. februāris). Lai raisītu bērnos lasītprieku, Ludzas bibliotēka rīko pasākumus dažāda vecuma bērniem, viņu vecākiem un vecvecākiem. 2013. gadā tika organizēti 70 šāda veida pasākumi.


Šī gada 1. septembrī Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka rīkoja pasākumu "Zinību diena, jeb citāds 1.septembris”. Tas bija lasīšanas veicināšanas pasākums ik vienam interesentam kopā ar grāmatu varoņu tēliem – Vinniju Pūku, Mazo Raganiņu, Princesi, Pepiju Garzeķi, Buratīno, Karlsonu un Pekausīti. Pasākuma mērķis bija ar grāmatu varoņu tēlu palīdzību mudināt bērnus domāt, ka zinību un informācijas avots ir ne tikai internets, bet arī grāmatas, kā arī popularizēt  lasīšanu kā vienu no  pilsoniski aktīvas, radošas personības attistības pamatprincipiem. Pasākuma gaitā vecākiem un vecvecākiem tika atgādināts par bērnu lasītprasmes iemaņu attīstīšanas nepieciešamību un koplasīšanas tradīciju kopšanu.


Pēc pasākuma bērniem bija iespēja noskatīties Ludzas novada Istras pagasta leļļu teātra "Teremok" izrādes.


"Zinību diena, jeb citāds 1.septembris" ir realizēts Ludzas novada Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes Mazo kultūras projektu konkursa ietvaros. Projekta kopējie izdevumi bija 450.00 eiro. Par iedalītiem līdzekļiem tika izgatavotas maskas, kā arī nopirkti pasākumam nepieciešamie materiāli.

Ziņu sagatavoja:
Inta Kušnere
Ludzas bibliotēkas direktore

Tagi: Lasīšanas veicināšana, Darbs ar bērniem