2014. gada 4. septembrī no plkst 14.00 līdz 16.00 Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (Rīgā,  Mūkusalas ielā 3, 078 telpā (-1. stāvs)) notiks seminārs / apaļā galda diskusija par sadarbību starp bibliotēkām un mūžizglītības organizācijām.

Semināra programmā:

•    Projektu vadītāju/koordinatoru dalīšanās ar informāciju par notiekošajiem projektiem un to rezultātiem
•    Idejas un piedāvājumi no bibliotēku puses šo projektu popularizēšanai un sadarbībai
•    Parnerību un sadarbības kontaktu veidošana
•    Di-XL projekta metodiskā materiāla “Libraries as Powerful Partners in Dissemination and Exploitation of Results of Lifelong Learning Projects” prezentācija   
•    Ekskursija pa Nacionālo bibliotēku

Seminārā piedalīsies Latvijas Nacionālās bibliotēkas un citu Latvijas bibliotēku pārstāvji un ES mūžizglītības projektu koordinatori / vadītāji.


Semināru organizē Baltic Bright mācību un konsultāciju centrs sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku. Aicinām pieteikt savu dalību, rakstot uz e-pastu info@balticbright.lv vai pa telefonu 26180098.

 

 

Vai esat projekta vadītājs un Jums rūp Jūsu projekta rezultātu ilgtspēja?


Latvijas bibliotēkas piedāvā savu atbalstu un sadarbību Jūsu projektu informācijas un rezultātu popularizēšanai!