2014. gada 19. augustā plkst.18.00 grāmatu un kultūrpreču mājā "NicePlace Mansards" (Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 21a) notiks Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes (LU SFZ) profesores Vitas Zelčes un LU SZF doktorantes Lauras Uzules monogrāfijas "Latviešu kapusvētki: Identitātes rituāls" atvēršanas svētki.

Prezentācijas pasākumā būs iespējams dzirdēt kapusvētku dalībnieku, pētījuma autoru un atbalstītāju pieredzes/novērojumu stāstus gan par pētījuma realizāciju, gan arī par kapusvētku norisi dažādās Latvijas kapsētās. Projekta atbalstītājiem tiks pasniegti monogrāfijas pateicības eksemplāri.

Pasākuma laikā interesenti varēs iepazīsties ne vien ar monogrāfijā redzamajām, bet arī ar nepublicētajām kapusvētku notikumus fiksējošajām fotogrāfijām dažādās Latvijas kapsētās, kuras pētniecēm uzticējuši daudzi atsaucīgi cilvēki no visas Latvijas.

Veiktā pētījuma mērķis bija izzināt latviešu kapusvētku pirmsākumus, to attīstību un pastāvēšanu dažādu vēsturisko notikumu griežos.