Izstādes augustā:

Abonementā:

                "Augusts - jaunās ražas mēnesis"

          Ciklā "Mūsu jubilāri"-

                          "Rakstniekam Egonam Līvam - 90"

 

Bērnu literatūras nodaļā:

                  "Sveika, mana mīļā skola!"

 

Lasītavā:

                  "Apes dzimšanas dienu svinam visi kopā"

                   "Vai gribi padomus konservēšanā?"