Jūlija pirmās nedēļas nogale Ūziņos atnāca ne tikai ar lielu karstumu, bet, arī ar labām ziņām – Ūziņu bibliotēka ir kļuvusi par sakoptāko Jelgavas novada pašvaldības iestādi 2014. gadā.

5. jūlijā Elejas parkā norisinājās gadskārtējie Jelgavas novada svētki, kuru laikā tika apbalvoti konkursa "Sakoptākā sēta Jelgavas novadā 2014.gadā" finālisti.
Konkursa vērtēšanas komisija bija noteikusi konkursa laureātus sešu nomināciju kategorijās, kur nominācijā:
"Sakoptākā pašvaldības iestāde" starp 11 objektiem
1. vietu ieguva Ūziņu bibliotēka Zaļenieku pagastā


Bibliotēkas kolektīvs jūtas pagodināts par augsto novērtējumu, tomēr ar to nekas nebeidzas. Šāds apbalvojums uzliek atbildību, tādēļ turpmāk bibliotēkas apkārtne būs jākopj ar vēl lielāku rūpību.


Teritorija ir liela un kopšana noteikti nav vienkārša – cieši līdzās atrodas tukšais, simtgadīgais Ūziņu Biedrību nams – nākas kopt arī to. Augsne ir smilšaina, neauglīga - tajā viss ātri izdeg, tādēļ darbs ir jāiegulda pamatīgs. Vasaras sezonā nemitīgi ir jālaista, jāravē, jāpļauj, jāslauka, jāgrābj un jāgriež – taču smago darbu atsver apmeklētāju prieks par sakopto apkārtni. Gadu gaitā bibliotēkas apkārtnes kopskats pakāpeniski uzlabojas. Arī šogad ir veikti jauni stādījumi un izveidotas vairākas puķu dobes.

 

Paldies konkursa komisijai par tik augstu vērtējumu. Paldies arī Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas direktores vietniecei Dz. Pungai, kura saredzēja sakoptību un nosūtīja pieteikumu konkursam.

Ziņu sagatavoja:
Gunita Kulmane
Ūziņu bibliotēkas vadītāja
Tālr.: 630 86657; 29420785

Tagi: Ūziņu bibliotēka